Ränteplaceringar

korot

Fördelning av ränteplaceringarna, %

Ränteplaceringarnas andel av Varmas portfölj uppgick till 30 % i slutet av september 2015.

Vi gör ränteplaceringar främst i obligationslån emitterade av stater och företag inom euroområdet samt i korta eurobaserade penningmarknadsplaceringar. Lånefordringarna utgjorde 3 % av placeringarna.