Varmas placeringar

Placeringar

Med en placeringsportfölj på 40,4 miljarder euro är Varma den största privata placeraren i Finland. Varmas placeringsverksamhet syftar till att utöka de medel som inkommit genom pensionsavgifter för utbetalningen av nuvarande och framtida pensioner. Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt.

Läs mer om våra placeringar i vårt färskaste resultatmaterial och vår årsredovisning.