Ändring av bolagsform

Om du har en firma och ombildar den till ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag ska du avsluta din gamla ArPL-försäkring och ta en ArPL-försäkring för dina anställda i det nya bolagets namn. 

När du ombildar ett kommanditbolag eller öppet bolag till aktiebolag fortsätter ArPL-försäkringen oförändrad. 

Ändringen av bolagsform kan också påverka försäkringen för företagets ägare. Läs mer om FöPL-försäkring här