Företagsköp

Om du säljer ditt företags hela affärsverksamhet avslutas företagets ArPL-försäkring. De anställda omfattas i fortsättning av köparens försäkring. 

Om du säljer endast en del av affärsverksamheten och ditt företag fortfarande har anställda förblir företagets ArPL-försäkring i kraft. De anställda som hör till den sålda delen av affärsverksamheten överförs till köparens försäkring. 

Företagsköpet kan också påverka försäkringen för företagets ägare. Läs mer om FöPL-försäkring här.