Att anställa den första arbetstagaren

Att anställa den första arbetstagaren

Du ansvarar för dina anställdas pensionsförsäkring. Teckna en ArPL-försäkring hos oss om

  • arbetet utförs i anställningsförhållande
  • arbetstagaren är 17‒67 år
  • lönen som betalas för arbetet uppgår till minst 58,27 euro/månad

Om du inte har fast anställda och de löner som du betalar ut inte överstiger 8 346 euro på 6 månader, kan du försäkra arbetstagaren i Varmas kortjobbstjänst.

Du behöver också en olycksfallsförsäkring för dina anställda, begär en offert från If.