Gå till innehållet

ArPL-försäkring i länder som saknar avtal

När en person sänds ut för att arbeta i ett land som inte har ett gällande avtal om social trygghet med Finland, fastställs personens sociala trygghet utifrån både Finlands och sysselsättningslandets lagstiftning. 

En arbetstagare som sänds till ett annat land av en finländsk arbetsgivare omfattas utan tidsbegränsning av arbetspensionsförsäkringen i Finland, om det inte finns något avtal om social trygghet mellan Finland och sysselsättningslandet. 
 
Det är obligatoriskt att teckna en arbetspensionsförsäkring i Finland om arbetet utomlands utförs för samma finländska arbetsgivare. Det innebär att försäkringsavgifter eventuellt betalas till två länder, även om arbetstagaren inte nödvändigtvis får pension från sysselsättningslandet i ett senare skede. 
 
Utsända arbetstagare behöver inte vara finska medborgare, men de måste vid anställningens början omfattas av den sociala tryggheten i Finland. En arbetstagare kan anställas i Finland uttryckligen för att arbeta utomlands. 
 
Om arbetstagaren medan utlandsarbetet pågår byter sysselsättningsland men fortsätter arbeta för samma arbetsgivare, förblir ArPL-försäkringen i kraft.

Minneslista för en arbetstagare som är utsänd till ett land som saknar avtal

  • Utsända personer ska försäkras både i Finland och i sysselsättningslandet. 
  • Försäkringslönen ska fastställas skriftligen om utlandsarbetet varar längre än 6 månader. Läs mer om försäkringslön.
  • Arbetsgivaren ska betala de lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls- och socialskyddsavgifterna till Finland på basis av försäkringslönen. 
  • Varma utfärdar på begäran ett intyg över att pensionsförsäkringen är i kraft. 
  • Utlandsvistelser ska anmälas till Folkpensionsanstalten. Läs mer på FPA:s webbsida.

Befrielse endast genom ansökan

När utlandsarbetet har pågått i två år kan arbetsgivaren ansöka om befrielse från ArPL-försäkringsskyldigheten hos Pensionsskyddscentralens webbsida. 

Ett villkor för befrielse är att arbetsgivaren kan påvisa att pensionsskyddet har ordnats alternativt på ett sätt som motsvarar villkoren i ArPL. Det kompenserande arrangemanget kan vara ett obligatoriskt utländskt pensionsskydd eller ett fritt arrangerat pensionsskydd i Finland eller utomlands. 

Grupplivförsäkring för arbetstagare 

Grupplivförsäkringen för arbetstagare tecknas i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Således gäller försäkringen under hela den tid som olycksfallsförsäkringen är i kraft. 

Olycksfallsförsäkring 

För lagstadgad olycksfallsförsäkring gäller vid utlandsarbete i regel samma bestämmelser som för arbetspensioner. 
 
En arbetstagare som är utsänd till ett land som saknar avtal ska försäkras i Finland. Om arbetet utomlands inte längre är tillfälligt och det har fortgått i minst två år, kan arbetsgivaren ansöka om befrielse från den obligatoriska försäkringen hos sitt olycksfallsförsäkringsbolag. 

Social trygghet som handhas av FPA 

I lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet anges vad som avses med boende inom ramen för den sociala trygghet som handhas av Folkpensionsanstalten (FPA). Lagen gäller sjukförsäkring, folkpension och allmän familjepension, moderskapsunderstöd, barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag för barn samt rehabilitering och arbetslöshetsskydd som handhas av FPA. För att kunna få dessa förmåner ska man vara bosatt i Finland. 
 
En person som bor eller arbetar utomlands anses i regel inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten. 
 
Utsända arbetstagare omfattas i allmänhet av den sociala tryggheten i Finland utan separat ansökan om utlandsarbetet pågår kortare tid än ett år. Utlandsvistelsen ska dock anmälas till FPA. Arbetstagare som sänds utomlands för att arbeta i mer än ett år måste ansöka om att fortsättningsvis få höra till det finländska systemet för social trygghet hos FPA inom ett år från flytten. Läs mer om rätt till social trygghet och FPA-förmåner utomlands på FPA:s webbsida.
 
Arbetstagare som sänds till länder som saknar avtal kan ansöka om att fortsättningsvis omfattas av den sociala trygghet som handhas av FPA i högst 10 år.

Arbetslöshetsskydd 

En arbetstagare som sänts till ett land som saknar avtal omfattas fortsättningsvis av det finländska arbetslöshetsskyddet (grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning) enligt samma förutsättningar som i fråga om övriga bosättningsbaserade socialskyddsförmåner. 
 
För att få arbetslöshetsförmånen måste arbetstagaren återvända till Finland och stå till arbetsmarknadens förfogande i Finland. Arbetstagaren måste också ha betalat medlemsavgifterna till en arbetslöshetskassa under tiden i utlandsarbete.  

Kontakta Varmas utlandstjänster

Våra experter hjälper dig gärna med frågor som berör försäkring av utlandsarbete. Kontakta oss via telefon 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();