Databanken för utlandsarbete

I databanken för utlandsarbete finns landsvis information (endast på finska) om den sociala tryggheten i olika länder, till exempel om socialförsäkrings- och pensionsavgifter samt pensionsförmåner.

Du hittar databanken genom att logga in på vår webbtjänst.

Om du inte har användar-ID till vår webbtjänst, kan du få informationen per epost (international@varma.fi) bara du meddelar oss ditt försäkringsnummer.