Gå till innehållet

Försäkring i länder med avtal om social trygghet

Arbetstagare försäkras i regel i det land där de arbetar, vilket innebär att de har tillgång till socialskyddsförmånerna i sysselsättningslandet.

Försäkring i EU-/EES-länder och Schweiz 

EU:s förordningar 883/04 och 987/09 samordnar den sociala tryggheten i EU- och EES-länder samt Schweiz. Syftet med förordningarna är att undvika dubbel social trygghet och dubbla försäkringsavgifter samt att förhindra att arbetstagare behandlas olika på grund av nationalitet. 

Enligt förordningen kan en person omfattas av endast ett lands lagstiftning om social trygghet i sänder. Huvudregeln är att personen omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet. 

Undantag till försäkringsreglerna i förordningarna finns när det gäller bland annat utsända arbetstagare och personer som arbetar i flera EU-/EES-länder samtidigt. 

Vem betraktas som utsänd arbetstagare? 

Enligt EU-förordningen om social trygghet ska en utsänd arbetstagare för att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands uppfylla följande kriterier: 

 • Arbetstagaren har innan utlandsarbetet inleds varit försäkrad i Finland i minst en månad. 
 • Arbetstagaren och det utsändande företaget har ingått ett direkt arbetsavtalsförhållande som fortsätter under hela utlandsvistelsen. Arbetstagaren kan dock sändas till ett utländskt dotter-, syster- eller moderbolag eller ett annat företag med anknytning till arbetsgivaren. 
 • Utlandsarbetet pågår i högst 24 månader. 
 • Arbetstagaren sänds inte för att ersätta en annan arbetstagare som återvänder från landet i fråga. 
 • Arbetstagaren har beviljats ett utsändningsintyg (A1). 

Exempel på en utsänd arbetstagare i ett EU-land

 • Intyg eller undantagstillstånd söks på Pensionsskyddscentralens webbsida.
 • A1-intyget som beviljas av Pensionsskyddscentralen bevisar för myndigheterna i sysselsättningslandet att arbetstagaren omfattas endast av den sociala tryggheten i Finland. 
 • Arbetsgivaren betalar de lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls- och sjukförsäkringsavgifterna till Finland på basis av försäkringslönen. Läs mer om försäkringslönen.
 • I andra EU-/EES-länder kan det dock vara obligatoriskt med ett lokalt pensionsskydd enligt II-pelaren. 
 • Inga socialskyddsavgifter betalas till andra EU-/EES-länder eller Schweiz. 

Arbete i två eller flera länder 

Enligt EU-förordningarna ska arbetstagaren försäkras i det land där han eller hon är bosatt, om en ”väsentlig del” av arbetet utförs där. Med väsentlig del avses minst 25 procent av arbetstiden eller lönen, men i bedömningen beaktas helhetssituationen.  

Om kriteriet om väsentlig del inte uppfylls:

 • Arbetstagare som har en arbetsgivare ska försäkras enligt systemet för social trygghet på arbetsgivarens hemort. 
 • Arbetstagare som har flera arbetsgivare i samma land ska försäkras enligt systemet för social trygghet i medlemsstaten i fråga. 
 • Arbetstagare som har flera arbetsgivare i två länder, av vilka en arbetsgivare finns i arbetstagarens bosättningsland ska försäkras enligt systemet för social trygghet utgående från hemorten för det företag som inte finns i bosättningslandet. 
 • Arbetstagare som har flera arbetsgivare i olika länder, av vilka ingen finns i arbetstagarens bosättningsland ska försäkras enligt systemet för social trygghet i arbetstagarens bosättningsland.  

Tjänstemän och arbetstagare 

Enligt EU-förordningen är det alltid tjänstemanna-anställningen som avgör vilket lands sociala trygghet som ska tillämpas på allt det arbete som personen utför. Det spelar ingen roll om det är fråga om en heltidstjänst eller inte. Till exempel en läkare som arbetar för en finländsk läkarstation och innehar en tjänst vid ett svenskt universitetssjukhus omfattas i fråga om allt arbete av den sociala tryggheten i Sverige. Den finländska arbetsgivaren ska betala de lagstadgade arbetsgivaravgifterna till skatteverket i Sverige. Också arbetstagaravgifterna ska innehållas i enlighet med svensk lagstiftning.  

Arbetstagaren kan ansöka om ett beslut om tillämplig lagstiftning (dvs. ett A1-intyg) av myndigheterna i bosättningslandet. I Finland utfärdas beslutet av Pensionsskyddscentralen. Gör en A1 ansökan i Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Försäkring i andra avtalsländer 

Finland har ingått bilaterala avtal om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada/Quebec, Kina, Sydkorea och USA.  

Den nordiska konventionen om social trygghet tillämpas endast på Grönland och Färöarna. I fråga om de övriga nordiska länderna tillämpas EU-förordningen om social trygghet. 

Finland och Japan har förhandlat ett bilateralt avtal om social trygghet. Avtalet förväntas komma i kraft i slutet av 2020.  

Omfattningen av de bilaterala avtalen om social trygghet varierar. I sin snävaste form gäller de enbart pensionsförsäkring. Således betalas till exempel pensionsförsäkringsavgifterna för en arbetstagare som sänts till Indien endast till Finland, förutsatt att ett utsändningsintyg har beviljats. I fråga om den övriga sociala tryggheten är dubbelförsäkring fortfarande möjligt.  

Vem betraktas som utsänd arbetstagare enligt de bilaterala avtalen? 

De bilaterala avtalen om social trygghet som Finland ingått innehåller samma förutsättningar som EU-förordningen när det gäller vem som kan betraktas som utsänd arbetstagare.  

Exempel på en utsänd arbetstagare i USA

 • Intyg eller undantagstillstånd söks på Pensionsskyddscentralens webbsida. 
 • FI/USA 1A-intyget bevisar för myndigheterna i sysselsättningslandet att arbetstagaren i fråga om sitt pensionsskydd omfattas endast av den sociala tryggheten i Finland.  
 • Arbetsgivaren betalar de lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls- och sjukförsäkringsavgifterna till Finland på basis av försäkringslönen. 
 • I USA betalas – beroende på stat – arbetslöshetsförsäkrings- och/eller olycksfallsförsäkringsavgifter, eftersom avtalet om social trygghet gäller endast pensionsförsäkring. 

Behöver du mer information?

Kontakta våra utlandstjänster! Våra experter står till din tjänst. Ring oss på numret 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();