Gå till innehållet

Försäkringslön

Vid utlandsarbete används i regel försäkringslönen som grund för de lagstadgade avgifterna och förmånerna i stället för de faktiska inkomsterna.

Innan utlandsarbetet börjar ska arbetsgivaren avtala skriftligen om försäkringslönen med arbetstagaren, till exempel som en del av avtalet för utlandsarbete. Försäkringslönen (€/mån.) ska motsvara den lön som betalas för motsvarande arbete i Finland. Som utgångspunkt betraktas ofta den ArPL-inkomst som arbetstagaren haft i Finland före utlandsarbetet. 

Så här fastställs försäkringslönen 

I försäkringslönen beaktas utöver månadslönen även följande: 

 • semesterpenning 
 • naturaförmåner som betalas för samma arbete i Finland 
 • fast uppskattning av framtida bonus 
 • särskilda kunskaper och färdigheter 
 • ökat ansvar 
 • daglig arbetstid 

Från den lön som utbetalas i samband med löneutbetalningen ska år 2021 avdras:

 • Arbetstagarens ArPL-avgift (beroende på ålder 7,15 % eller 8,65 %)
 • Arbetslöshetsförsäkringsavgift (1,40 %)

Arbetstagarens andel av avgiften ska enligt ArPL avdras i samband med löneutbetalningen. Arbetsgivaren meddelar de utbetalda lönerna (inkl. försäkringslönen) till inkomstregistret. Läs mer om anmälan av löneupgifterna på inkomstregistrets webbsida.

Beaktande av naturaförmåner i försäkringslönen 

En utsänd arbetstagare i Spanien har enligt sitt avtal rätt till telefon-, bil- och bostadsförmån. Motsvarande arbete i Finland omfattar endast telefon- och bilförmån. 

Årsinkomst med tillägg 60 000 € 
+ telefonförmån 240 € 
+ bilförmån 6 780 € 
+ bostadsförmån 0 € 
+ semesterersättningar 3 000 € 
= total årslön 70 020 € 
= försäkringslön 70 020 €/år (5 835 €/mån.) 

I försäkringslönen beaktas inte bostadsförmånen. 

Försäkringslönen skiljer sig från totallönen 

Enligt avtalet om utlandsarbete betalas till personen de facto 9 000 €/mån. Försäkringslönens belopp har fastställts till 7 200 €/mån. Löneutbetalningen handhas av ett dotterbolag i utlandet. 

Ändringar i försäkringslönen 

Försäkringslönen kan höjas om det i Finland sker en ändring i lönen för arbete som motsvarar utlandsarbetet, t.ex. en allmän förhöjning eller någon annan personlig löneförhöjning eller ålderstillägg.  
 
I övriga fall fastställs försäkringslönen på nytt endast om arbetsuppgifterna utomlands ändras.  
Eftersom försäkringslönen ska innefatta en uppskattning av bonus behöver den inte uppskattas på nytt om de faktiska bonusutbetalningarna är större eller mindre än uppskattningen. 

Kort utlandsarbete och försäkringslönen  

Om utlandsarbetet pågår kortare tid än sex månader behöver ingen försäkringslön fastställas, förutsatt att  

 • arbetstagaren utomlands utför samma eller motsvarande arbete som i Finland, 
 • arbetstagarens lön fortfarande utbetalas på normalt sätt från Finland, och 
 • det för den tid som utlandsarbetet pågår inte har avtalats om någon separat lön. 

Om utlandsarbetet på grund av oförutsedda orsaker fortsätter längre än sex månader ska försäkringslönen fastställas retroaktivt från början av utlandsarbetet och nödvändiga korrigeringar i inkomsterna göras i inkomstregistret.

Försäkringslönens betydelse 

Försäkringslönen påverkar arbetstagarens sociala trygghet som helhet, eftersom arbetstagaren på basis av den får bl.a. inkomstrelaterade förmåner såsom sjuk- och föräldradagpenning samt arbetspension. Om arbetstagaren efter tiden i utlandsarbete blir arbetslös grundar sig den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen på försäkringslönen. Såväl arbetsgivarens lagstadgade avgifter (ArPL, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkring, arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) som arbetstagarens egen andel av avgifterna (ArPL och arbetslöshetsförsäkring) fastställs på basis av försäkringslönen. 

Arbetsgivarens anmälnings- och betalningsskyldighet 

För arbetstagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland uttas socialskyddsavgifter på basis av försäkringslönen. För utsända arbetstagare gäller samma anmälningssätt och -förfaranden som för arbetstagare i Finland, oberoende av vem som betalar lönen. 

Arbetsgivaren  anmäler de utbetalda lönerna (inkl. försäkringslönen) till inkomstregistret. Från inkomstregistret får Varma alla uppgifter som bolaget behöver för ArPL-försäkringsavgifterna och uträkningen av pensioner. Närmare information om hur anmälningar och eventuella korrigeringar görs i internationella situationer finns i inkomstregistrets anvisningar.

Arbetsgivaren ska se till att ArPL-försäkringen också för arbetstagare som sänts till länder som saknar avtal hålls i kraft så länge som anställningen varar. På Pensionsskyddscentralens webbsida kan man ansöka om befrielse från ArPL-försäkringsskyldigheten efter två år. 
 
Om det sker förändringar under tiden i utlandsarbete, t.ex. om arbetstagaren återvänder till Finland tidigare, om arbetstagaren övergår till att omfattas av försäkringen i sysselsättningslandet eller om anställningen avslutas, ska detta meddelas till Pensionsskyddscentralen och även till Varma. Om arbetstagaren återvänder till Finland ska också FPA underrättas om detta.  

Minneslista

 • Försäkringslönen ska alltid fastställas om utlandsarbetet pågår längre än 6 månader.
 • Ta reda på om försäkringslönen undantagsvis måste fastställas för utlandsarbete som varar kortare tid.
 • Avtala om försäkringslönen skriftligen (€/mån.).
 • Försäkringslönen ska motsvara den lön som betalas för samma arbete i Finland.
 • Arbetsgivaren anmäler de utbetalda lönerna (inkl. försäkringslönen) till inkomstregistret.
 • Försäkringslönen ska justeras om det sker väsentliga bestående förändringar i arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller arbetstiden.
 • Försäkringslönen ska höjas när motsvarande lön i Finland höjs genom allmänna förhöjningar 
 • Försäkringslönen utgör grunden för socialförsäkringsavgifterna och -förmånerna under utlandsarbetet 

Kontakta Varmas utlandstjänster

Vi hjälper dig gärna med frågor som berör försäkring av utlandsarbete. Kontakta oss via telefon 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();