Utländsk arbetsgivare

Arbete som utförs i Finland ska i regel försäkras enligt finsk lag. Anställda ska omfattas av obligatorisk arbetspensionsförsäkring (ArPL), arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkring samt allmän sjukförsäkring. Vi på Varma tar hand om ArPL-försäkringar. En utländsk arbetstagare omfattas inte av ArPL om

  • den anställde har ett intyg om tillämplig lagstiftning från utsändningslandet
  • den anställde arbetar parallellt i två eller flera EU-, EES-länder eller i Schweitz och A1-intyget har utfärdats av ett annat land
  • den anställde har sänts från ett icke-avtalsland och arbetsperioden i Finland varar i högst två år. 

Försäkring av uthyrd arbetskraft
Utländska bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till Finland ska försäkra sina anställda enligt ArPL i andra än ovan angivna fall.

Läs mera! Obligatoriska försäkringar i Finland (pdf)
Fråga mera! Kontakta oss via telefon +358 (0)10 192 091 eller skicka skyddad e-post.