var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Anmälan av inkomster

Anmäl de anställdas inkomstuppgifter till Skatteförvaltningens inkomstregistret  inom fem dagar från löneutbetalningen, inklusive helgdagar. Uppgifterna om inkomsterna behövs för uträkningen av försäkringsavgiften och pensionerna. 

Så här anmälar du löner till inkomstregistret:

 1. Skaffa Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att firmateckningsrätterna är uppdaterade i handelsregistret. Läs mer om fullmakter på Skatteförvaltningens sidor. Du behöver certifikat om du anmäler löneuppgifter direkt från lönesystemet. Läs mer om certifikat på Skatteförvaltningens sidor.
 2. Teckna ArPL-försäkring. När du anmälar löner, använd Varmas bolagskod 55 och pensionsarrangemangnumret (försäkringsnumret). Pensionsarrangemangnumret är 11 tecken långt. Om antalet tecken är kortare än 11, ska ett tillräckligt antal förnollor antecknas före bindestrecket.
 3. Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar efter lönebetalningen. Som följd av en försenad anmälan kan arbetspensionsbolagets ArPL-avgift dock ackumulera en försäkringsavgiftsränta.
 4. Om du behöver korrigera inkomstuppgifterna, gör korrigeringarna direkt i inkomstregistret. Inkomstregisterenheten eller Varma har inte rätt att ändra eller korrigera på uppgifter i inkomstregistret. Meddela Varma endast de korrigeringar som gäller inkomster före år 2019.

Varma får all information som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och pension från inkomstregistret. Läs mer on anmälan på inkomstregistret webbsida.

Anmälan av naturaförmåner till inkomstregistret

Sättet att anmäla naturaförmåner har ändrats i och med inkomstregistret. Bekanta dig med anvisningar om anmälan av naturaförmåner och kostnadsersättningar:

Vilka inkomster hör till ArPL-lönen?

Den pensionsgrundade arbetsinkomsten är alltid ersättning för arbete. I allmänhet är de inkomster med vilka dina anställda tjänar in pension desamma som de inkomster som är underställda förskottsinnehållning av skatt.

ArPL-lön är till exempel:

 • grundlön såsom månads-, tim- och ackordlön
 • naturaförmåner såsom bostads-, kost- och bilförmån
 • bonus och resultatpremie
 • lön för uppsägningstid för lagstadgad tid
 • semesterlön och semesterpenning
 • försäkringslön
 • lön för sjuktid som arbetsgivaren betalar
 • förtroendemannaarvode om personen är anställd av betalaren.

ArPL-lön är däremot inte

 • skattefria reseesättningar
 • skattefria dagpenningar
 • personalförmåner som gäller hela personalen
 • lön för uppsägningstid utöver lagstadgad tid
 • ersättning för uppsägning under permittering
 • kostnadsersättningar för till exempel arbetsredskap och kilometerersättningar
 • vinstutdelning eller vinstandel.

Om du är osäker på huruvida någon ersättning betraktas som ArPL-lön kan du ringa oss på 010 192 101 och kontrollera om du ska innehålla arbetstagarens pensionsavgift på ersättningen.

Gå tillbaka till snabbguiden

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();