Anmälan av inkomster

I egenskap av arbetsgivare anmäler du de anställdas inkomster till pensionsförsäkringsbolaget. Uppgifterna om inkomsterna behövs för uträkningen av försäkringsavgiften och pensionerna.

Som månadsanmälare baserar sig dina avgifter på de faktiska inkomstuppgifterna och är alltså alltid uppdaterade. Du ska anmäla inkomsterna elektroniskt senast den 20:e i den månad som följer efter lönebetalningen. Om ingen lön betalas under någon viss månad behöver ingen anmälan göras.

Som årsanmälare baserar sig dina förskottsavgifter på den uppskattade förskottslönesumman. Du kans vid behov justera uppskattningen under årets lopp och välja de förfallomånader som passar dig bäst. De faktiska inkomsterna ska anmälas minst en gång om året, före utgången av januari.

Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019, och efter det ska alla anställdas löneuppgifter anmälas till inkomstregistret och inte längre till pensionsbolaget. Läs mer på vår Inkomstregistret-sidan.