Månads- eller årsanmälan?

I egenskap av arbetsgivare anmäler du de anställdas inkomster till pensionsförsäkringsbolaget. Anmälan kan göras på månads- eller årsbasis. Uppgifterna om inkomsterna behövs för uträkningen av försäkringsavgiften och pensionerna.

Om du väljer månadsanmälan baserar sig dina avgifter på de faktiska inkomstuppgifterna och är alltså alltid uppdaterade. Du ska anmäla inkomsterna elektroniskt senast den 20:e i den månad som följer efter lönebetalningen. Om ingen lön betalas under någon viss månad behöver ingen anmälan göras.

Om du väljer årsanmälan baserar sig dina förskottsavgifter på den uppskattade förskottslönesumman. Du kans vid behov justera uppskattningen under årets lopp och välja de förfallomånader som passar dig bäst. De faktiska inkomsterna ska anmälas minst en gång om året, före utgången av januari.

Det valda anmälningssättet gäller hela kalenderåret. Om du vill ändra anmälningssättet ska du ringa oss på 010 192 101 och avtala om saken före slutet av november.