Vad kostar ArPL?

ArPL-grundavgiften är 25,30 % av de anställdas löner. För anställda under 53 år och över 62 år är arbetstagarens andel av avgiften 6,25 % av lönen. För anställda i åldern 53-62 år är andelen 7,85 % av lönen. Du innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med lönebetalningen och betalar hela arbetspensionsavgiften till pensionsbolaget.

Den slutgiltiga försäkringsavgiften räknas ut i samband med årsavräkningen under följande vår, när alla arbetstagares inkomster har anmälts till oss.

Varma uppvisar starka ekonomiska siffror och vi är Finlands mest solventa pensionsförsäkringsbolag. Vi betalar därför de bästa kundåterbäringarna i branschen till våra kundföretag. För dig innebär det förmånligare försäkringsavgifter.