Vad kan du göra i vår webbtjänst?

Inkomstanmälningar

I vår tjänst för inkomstanmälningar kan du

  • göra månadsanmälningar och – om du är årsanmälare – årsanmälningar separat för enskilda arbetstagare eller som dataöverföring från lönesystemet
  • meddela inkomsten för en person som går i pension för pensionshandläggningen
  • göra korrigeringar i inkomster som du meddelat tidigare

Avgifter och intyg

Du ser helhetssituationen för dina försäkringsavgifter och kan

  • skriva ut försäkringsintyg för offerter på svenska, finska och engelska
  • ändra förskottslönesumman och förfallomånaderna, om du är årsanmälare
  • uppskatta årsavräkningens resultat för bokslutet
  • be om längre betalningstid för dina avgifter

Dataskyddad kommunikation

I alla försäkringsärenden kan du kommunicera snabbt och tryggt med Varmas experter.