Avgifter och intyg

ArPL-avgiften 2018

Du kan betala ArPL-försäkringsavgifterna antingen utgående från en uppskattad förskottslönesumma eller månatliga inkomstanmälningar.

ArPL-grundavgiften är 25,30 % av de anställdas löner.

Arbetstagarens andel:

  • för personer 17-52 år 6,35 % av lönen
  • för personer 53-62 år 7,85 % av lönen
  • för personer 63-67 år 6,35 % av lönen

Du innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med lönebetalning och betalar hela arbetspensionsavgiften till försäkringsbolaget.

De viktigaste avgiftsprocenterna och gränsbeloppen

Se avgiftstabellen
Anvisningar

Uppskatta försäkringsavgift 2018

Se hur förfallomånaderna och försäkringsavgiftsränta påverkar avgiftens belopp.

Månadsinkomsten som är lägre än 58,27 euro behöver inte försäkras.
Avgiftsprocenten kan variera mellan 20 % –26 %.
Kontrollera inkomstnivån. År 2018 är lägsta möjliga FöPL-inkomst 7 656,26 euro och högsta möjliga 173 875 euro.
Antal förfallo- månader Total­avgift Genomsnittlig månadsmängd

Första förfallomånad

Tillbaka

Anvisningar

Räntan bestäms på nytt sätt från 1.1.2016

Ränteprocenten har tidigare fastställts utgående från pensionsbolagens genomsnittliga solvens. Den nya försäkringsavgiftsräntan fastställs enligt den 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av Garantia, men är ändå alltid minst 2 %

Eftersom försäkringsavgiftsräntan ligger på en lägre nivå än beräkningsräntan minskar den räntenytta som uppstår om förskottsavgifterna betalas i början av året fr.o.m. 1.1.2016.

I denna räknare har försäkringsavgiftsräntan uppskattats till 2 %

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();