ArPL-avgiften 2017

Du kan betala ArPL-försäkringsavgifterna antingen utgående från en uppskattad förskottslönesumma eller månatliga inkomstanmälningar.

ArPL-grundavgiften är 25,10 % av de anställdas löner.

Arbetstagarens andel:

  • för personer 17-52 år 6,15 % av lönen
  • för personer 53-62 år 7,65 % av lönen
  • för personer 63-67 år 6,15 % av lönen

Du innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med lönebetalning och betalar hela arbetspensionsavgiften till försäkringsbolaget.