Arbetstagarens andel av pensionsavgiften

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med löneutbetalningen och betalar hela avgiften till arbetspensionsbolaget.

År 2017 är arbetstagarens andel

  • 6,15 % för personer under 53 år och över 62 år
  • 7,65 % för personer i åldern 53-62 år

ArPL-försäkringen börjar från ingången av den kalendermånad som följer efter att den anställda har fyllt 17 år och upphör vid utgången av den månad när den anställda fyller 68 år.