Årsavräkningen ger den slutliga avgiften

Den slutgiltiga försäkringsavgiften räknas ut i samband med årsavräkningen under följande vår, när alla arbetstagares faktiska inkomster har anmälts till oss.

Om förskottsavgifterna är mindre än den slutliga avgiften, uppbärs skillnaden av arbetsgivaren i form av en justeringsavgift. Om förhandsavgifterna är större än den slutgiltiga avgiften används det innestående beloppet för kommande förskottsbetalningar eller obetalda försäkringsavgifter.