Betala förskottsavgifterna på det sätt du önskar

ArPL-grundavgiften för år 2017 är 25,10 %. Förskottsavgifterna förfaller den 20:e varje månad.

Vid månadsanmälan baserar sig din avgift på de faktiska löneuppgifterna och dina avgifter är således alltid up-to-date. Du meddelar oss de faktiska inkomstuppgifterna elektroniskt senast den 20:e i den månad som följer efter lönebetalningen.

Om du väljer årsanmälan baserar sig dina förskottsavgifter på den uppskattade förskottslönesumman och du kan själv välja lämpliga förfallomånader. Du kan ändra förskottslönesumman via vår webbtjänst. De faktiska inkomstuppgifterna ska anmälas minst en gång om året med en årsanmälan som inlämnas före utgången av januari.