Räntenytta genom valet av förfallomånader

Räntan som tillämpas vid räntesättningen av försäkringsavgiftera blir från och med 1.1.2016 en försäkringsavgiftsränta.

Räntan bestäms utifrån den 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av Garantia, den är dock alltid minst 2 %. Räntan justeras varje halvår.

Precis som tidigare inverkar räntan sänkande på avgiften under det första halvåret och höjande på avgiften under det andra halvåret. Genom valet av förfallomånader påverkar du alttså betalningsposternas belopp via försäkringsavgiftsräntan

Kontrollera vilka förfallomånader som passar dig bäst med hjälp av vår förfallomånadsräknare.