Bokföringsbyråer

För att en bokföringsbyrå ska få användarrättigheter till den webbtjänst kunden använder krävs

  • kundens, dvs. arbetsgivarens eller företagarens samtycke
  • ett avtal mellan bokföringsbyrån och Varma

Ett brev med företagarens samtycke eller arbetsgivarens samtycke ger bokföringsbyrån tillstånd att använda webbtjänsten för kundens räkning. Brevet ska undertecknas och returneras

  • postas till adressen: Varma, Försäkringstjänster, PB 2, 00098 VARMA
  • skannas och skickas per e-post till webbtjanster@varma.fi

I avtalet mellan bokföringsbyrån och Varma anger bokföringsbyrån vem som använder tjänsten. Användarkoder kan ansökas för bokföringsbyrån eller för en enskild användare vid byrån.

  • Fyll i ett avtal för bokföringsbyråer (finskspråkigt pdf-dokument, som kan fyllas i och sändas elektroniskt till Varma) 
  • Skicka det per e-post till adressen webbtjanster@varma.fi.