Ålderspension

Åldersgränsen för ålderspensionen är flexibel: de som är födda 1954 eller tidigare kan ta ut sin pension efter eget val mellan 63–68 år. Åldersgränserna höjs för dem som är födda 1955 eller senare. Åldersgränsen är 63 år 3 månader–68 år för dem födda 1955 och 65–69 år för dem födda 1958. Ålderspensionen förutsätter att anställningsförhållandet upphör.

Arbetstagaren ansöker själv om pension ca en månad före pensioneringen. Varma erbjuder elektronisk ansökan för ålderspension, deltidspension och invalidpension.

När vi har mottagit din anställds pensionsansökan får du ett e-postmeddelande om en pensionsförfrågan i Varmas tjänst för inloggade användare. Ålderspension kan inte beviljas utan uppgift om avslutad anställning och slutlön.

Om du anmäler lönerna månadsvis, kom i håg att slutlönen ska hänföras till den månad då anställningen upphörde.

Ålderspension (pdf)
När en arbetstagare går i pension, anvisningar för arbetsgivaren (pdf)
Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)

Pensionsreformen närmar sig (pdf)