Gå till innehållet

Ålderspension

Flexibel ålderspension

Arbetstagaren kan gå i pension enligt eget val mellan den lägsta och högsta pensionsåldern. Pensionen kan börja tidigast den första dagen i den kalendermånad som följer efter att man uppnått den lägsta pensionsåldern.

Den lägsta pensionsåldern höjs gradvis till 65 år. Pensionsåldern stiger med 3 månader/åldersklass tills den är 65 år.

Exempel: om man är född 1957 kan man ta ut sin ålderspension efter att ha fyllt 63 år 9 månader. Pensionsåldern för personer födda år 1958 är 64 år och för personer födda 1959 64 år 3 månader.

Åldersgränsen för dem som är födda 1965 eller senare anpassas till tden förväntade livslängdens förändring. Pensionsåldern kan stiga med max. 2 månader/åldersklass.

Högsta pensionsåldern = avgångsåldern

Pension tillväxer inte efter att man uppnått den högsta pensionsåldern.

Den högsta pensionåldern är 68 för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 för dem födda 1958–1961 och 70 år för dem födda 1962 eller senare.

Den övre åldersgränsen för pensionsintjäningen och försäkringsskyldigheten är också den allmänna avgångsåldern enligt arbetsavtalslagen. En arbetstagares anställningsförhållande upphör utan uppsägning vid utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren uppnår avgångsåldern, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om förlängning av anställningsförhållandet.

Arbetspensionsavgift betalas inte efter utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år (född 1957 eller före), 69 år (född 1958-61 eller 70 år (född 1962-).

Uttag av pension förutsätter att anställningen upphör

Ålderspensionen kan börja i början av månaden efter den då arbetstagaren har avslutat den anställning på basis av vilken hen söker ålderspension.

Arbetstagaren ska ansöka om pension ca. 2 veckor före pensioneringen. Enklast gör man ansökan på Varmas webbplats.

Pdf-blanketter kan skrivas ut på Pensionsskyddscentralens webbsida (etk.fi/sv). Varmas adress: Varma, PB 3, 00098 VARMA. Blanketten kan sändas med skyddad e-post till Varma.

Kom ihåg att anmäla anställningens slutdatum

Arbetsgivaren anmäler anställningens slutdatum till inkomstregistret. Slutdatumet är en frivillig uppgift i inkomstregistret men det är nödvändigt för att ålderspension ska kunna beviljas. Om inkomster anmäls flera gånger under den månad då pensionen börjar ska anställningens slutdatum meddelas i varje anmälan.

Arbete vid sidan av ålderspension

Det finns inga begränsningar för arbete samtidigt som man får ålderspension. Om arbetet fortsätter genast efter pensioneringen, ska det dock ske en väsentlig ändring i anställingen - i t.ex. arbetstiden eller lönen - för att villkoret om avslutad anställning ska uppfyllas.

Ny pension tillväxer fram till den övre åldersgränsen. Den nya pensionen kan sökas för utbetalning när man uppnår den övre åldersgränsen.

Läs mer om ålderspension (pdf)
När en arbetstagare går i pension - anvisningar för arbetsgivaren (pdf)

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();