Ålderspension

Åldersgränserna stiger med 3 mån./årsklass:

Åldersgränser

Den övre åldersgränsen för pensionsintjäningen och försäkringsskyldigheten är också den allmänna avgångsåldern enligt arbetsavtalslagen.

Arbetstagaren får en uppskovsförhöjning till sin pension, om hon/han inte tar ut sin pension vid den nedre åldersgränsen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 %/uppskjuten månad.

Beloppet pension som har tillväxt fram till slutet av föregående år framgår av pensionsutdraget.

Uttag av pension förutsätter att anställningen upphör
Ålderspensionen kan börja i början av månaden efter den då arbetstagaren har avslutat den anställning på basis av vilken han eller hon söker ålderspension.

Arbetstagaren ska ansöka om pension 1 mån. före pensioneringen. Enklast och snabbast gör man ansökan på Varmas webbplats varma.fi > E-tjänster. 

Pdf-blanketter kan skrivas ut på Pensionsskyddscentralens webbsida (etk.fi/sv). Varmas adress är: Varma, PB 3, 00098 VARMA. Blanketten kan också skannas och sändas med skyddad e-post.

Pensionsförfrågan
Då vi fått arbetstagarens ansökan får du ett e-postmeddelande om en pensionsförfrågan i Varmas tjänst för inloggade användare. Ålderspension kan inte beviljas utan uppgift om avslutad anställning och slutlön.

Om du anmäler lönerna månadsvis, kom i håg att slutlönen ska hänföras till den månad då anställningen upphör för att inkomsterna ska kunna inkluderas i den pensionsgrundande inkomsten.

Arbete vid sidan av ålderspension
Det finns inga begränsningar för arbete samtidigt som man får ålderspension. Om arbetet fortsätter genast efter pensioneringen, ska det dock ske en väsentlig ändring i anställingen - i t.ex. arbetstiden eller lönen - för att villkoret om avslutad anställning ska uppfyllas.

Ny pension tillväxer fram till den övre åldersgränsen. Den nya pensionen kan sökas för utbetalning när man uppnår den övre åldersgränsen.

Läs mer: Ålderspension (pdf)
När en arbetstagare går i pension - anvisningar för arbetsgivaren (pdf)

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();