Arbetsgivarens blanketter för rehabiliteringsärenden

Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter
Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringsförmån (på finska)
Arbetsgivarens respons på arbetsplatsrehabiliteringen

Avtal om arbetsprövning, oavlönad (på finska)
Avtal om arbetsprövning, avlönad (på finska)

Du kan skicka arbetsgivarens blanketter via skyddad e-post. Skriv in rehabiliteringsklientens personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, alltså ingen text alls. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post