Arbetspensionsrehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Med arbetspensionsrehabilitering avses de åtgärder inom yrkesinriktad rehabilitering som Varma kan sätta in för att stödja anställda så att de kan fortsätta i arbetslivet trots sjukdom.

Arbetspensionsrehabilitering går alltid före invalidpension. Ett förhandsbeslut om rätten till yrkesinriktad rehabilitering ska ges en person som ansöker om invalidpension när förutsättningarna för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering uppfylls.

Den mest använda metoden är arbetsprövning t.ex. efter en längre sjukledighet. Med arbetsträning kan man stödja övergången till nya arbetsuppgifter som passar bättre arbetstagarens hälsotillstånd.

Arbetspensionsrehabilitering (pdf)
Rehabiliteringssamtal som grund för rehabiliteringsplaneringen (pdf)
Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter (pdf)
Arbetsgivarens respons på arbetsplatsrehabilitering (pdf)