Blanketter för rehabiliterings- och pensionsärenden

Arbetspensionsrehabilitering

Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter (pdf)
Arbetsgivarens respons på arbetsplatsrehabilitering (pdf)

Familjepension
Fyll i en ansökan för varje sökande

Efterlevandepension (pdf); ansökan om efterlevandepension i Varmas webbtjänst
Barnpension (pdf)

Du kan sända oss skyddad e-post på adressen https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare: skannausEpa@varma.fi.