Deltidspension och partiell ålderspension

Deltidspension är möjlig för personer födda 1955 eller tidigare om deltidsarbete och deltidspension börjar senast 1.1.2017. Pensionsansökan ska lämnas in före slutet av 2016.

Fr.o.m. 1.2.2017 ersätts deltidspensionen med partiell förtida ålderspension. Förändringen berör inte de deltidspensioner som redan börjat, utan de fortsätter enligt samma regler som tidigare. Läs mera om partiell ålderspension (pdf).

Deltidspensionen förutsätter deltidsarbete. Den nedre åldersgränsen för deltidspension är 61 år.

Arbetet kan periodiseras fritt, förutsatt at arbetet inte avbryts för med är 6 veckor (semester och sjukledigheter betraktas inte som avbrott).

Det är viktigt att lönen för deltidsarbetet fastställs omsorgsfullt för deltidspensionens belopp beräknas på basis av de uppgifter som arbetsgivaren ger. När vi har mottagit din anställds pensionsansökan får du ett e-postmeddelande om en pensionsförfrågan i Varmas tjänst för inloggade användare.

Om förvärvsinkomsten ändras under tiden i deltidspension, ska arbetstagaren meddela oss om detta. En deltidspenson kan avbrytas för högst 6 månader om arbetstagaren återgår till heltidsarbete.

Mera om deltidspension (pdf)
När en arbetstagare går i pension, anvisningar för arbetsgivaren (pdf)