Familjepension

Familjepension kan beviljas till barn som är under 18 år och änkan/änkligen. Minderåriga barn har alltid rätt till familjepension efter egna eller adoptivföräldrar. Änkan/änklingen kan beviljas familjepension om vissa villkor uppfylls.

Läs mera om familjepension (pdf)

Ansökan om efterlevandepension (Varmas webbtjänst)
Barnpension (pdf)