Gå till innehållet

Hur påverkas pensionen av en permittering?

Hur inverkar permittering på pensionen?

 • Under permitteringen avbryts lönebetalningen och därmed pensionstillväxten.
 • Pension tillväxer av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa. Pensionstillväxten är dock något mindre än pensionstillväxten av arbetsinkomster.
  Undantag: ingen pensionstillväxt av arbetslöshetsdagpenning om man samtidigt lyfter delinvalidpension. Ingen pensionstillväxt av arbetslöshetsdagpenning efter att man nått den lägsta ålderspensionsåldern.

Hur inverkar upphörande av anställningsförhållande på pensionen?

 • Ingen pension tillväxer av arbetsinkomsten efter att anställningen upphört. Pension tillväxer dock av inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
 • En äldre arbetstagare kan få arbetslöshetsdagpenning fram till ålderspensionsåldern = tilläggsdagar eller den så kallade pensionsslussen.
 • Rätt till tilläggsdagar förutsätter att
  1. personen har varit i arbetspensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren och att
  2. en person född 1957-60 fyller 61 före utgången av maximitiden (500 dagar) eller
   en person född 1961 eller senare fyller  62 före utgången av maximitiden.
 • Information om arbetslöshetsförsäkringspremier och eventuell självriskpremie finns på Sysselsättningsfondens webbsida (tyollisyysrahasto.fi/sv/).

Inverkar permittering eller upphörande av anställningsförhållande på den partiella förtida ålderspensionen?

 • Nej, pensionen utbetalas som vanligt. Den partiella förtida ålderspensionen förutsätter inte att man arbetar.
 • Den partiella förtida ålderspensionen inverkar inte på arbetslöshetsdagpenningen.

Inverkar permittering eller upphörande av anställningsförhållande på deltidspensionen?

 • Deltidspensionen dras in om frånvaron från arbetet är längre än sex veckor.
 • Deltidspensionen ersattes av partiell förtida ålderspension i början av år 2017, men det finns ännu ca. 1000 deltidspensionärer.

Inverkar permittering eller upphörande av anställningsförhållande på delinvalidpensionen?

 • Delinvalidpensionen förutsätter inte att man arbetar. Utbetalningen fortsätter som tidigare. Pensionsbeloppet ändras inte.
 • Arbetslöshetsdagpenningen minskas med delinvalidpensionen.

Hur inverkar permittering på en redan påbörjad arbetsprövning?

 

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();