var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Invalidpension

Om arbetstagarens sjukdom blir långvarig

FPA betalar sjukdagpenning i högst 300 dagar. Då dagpenning har utbetalats i 150 dagar fastställer FPA den s.k. primärtiden för sjukdagpenningen och informerar arbetstagaren om möjligheterna till rehabilitering eller pension.

Invalidpension

Full invalidpension brukar i regel börja efter FPA:s sjukdagpenningsperiod. Full pension är möjlig om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt med minst 3/5. Invalidpensionen består av den intjänade pensionen och vanligtvis också av pensionen för återstående tid, dvs. för tiden från insjuknandet till ålderspensionsåldern.

Delinvalidpension

Delinvalidpensionen är hälften av en full invalidpension. Delinvalidpension betalas om arbetsförmågan är nedsatt med minst 2/5.

Man kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan man ännu arbetar på heltid.

Rehabiliteringsstöd

Om arbetsförmågan kan återställas med hjälp av vård eller rehabilitering, beviljas pensionen i form av rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstödet är en tidsbunden full eller delpension.

Bedömning av arbetsförmåga

Vid bedömningen av arbetsförmågan beaktas arbetstagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra. Den allmänna definitionen av arbetsoförmåga utgår alltså från att även om en pensionssökande inte längre klarar av att utföra sitt tidigare arbete kan pensionssökanden ta emot annat arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra.

Om arbetstagaren har fyllt 60, betonas dock arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär, dvs. arbetsförmågan bedöms i förhållande till det egna arbetet, med hänsyn till t.ex. arbetets slitsamhet och arbetskarriärens längd.

Rätt och möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering utreds alltid före beslut om invalidpension.

Arbete vid sidan av pensionen

Inkomstgränsen för den som får full invalidpension är  40 % av den stabiliserade inkomsten före pensionen, och 60 % för den som får delinvalidpension. Beloppet framgår av pensionsbeslutet. 

Alla får dock förtjäna 834,52 euro i månaden utan att det inverkar på pensionsutbetalningen. 

Avgiftsklass

Systemet med avgiftsklasser används inte om årslönesumman är högst 2 086 500 euro.

En stor arbetsgivares (lönesumma 2018 över 2 086 500 euro) invalidpensionsavgift grundar sig helt eller delvis på arbetsgivarens avgiftsklass.

Avgiftsklassen inverkar höjande på pensionsavgiften om kostnaden för de anställdas invalidpensioner är högre än genomsnittskostnaden inom ArPL-systemet.

Om kostnaden är lägre än genomsnittskostnaden inverkar avgiftsklassen sänkande på avgiften. Ju större arbetsgivarens lönesumma är desto större andel av invalidpensionsavgiften bestäms enligt avgiftsklassen. 

Endast tillsvidare beviljade invalidpensioner kan förorsaka kostnader för arbetsgivaren. Rehabiliteringsstöd, rehabilitering och arbetslivspension inverkar inte på ArPL-avgiften.

Läs mer om invalidpension (pdf)
Hur man ansöker om invalidpension

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();