Partiell ålderspension

Deltidspensionen har ersatts med partiell förtida ålderspension. Förändringen berör inte de deltidspensioner som redan börjat, utan de fortsätter enligt samma regler som tidigare.

Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 % av den pension man tjänat in vid utgången av föregående år. Om man tar ut den partiella pensionen före den nedre gränsen för ålderspension minskas pensionen med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Om t.ex. en person född 1955 tar ut partiell ålderspension genast efter att ha fyllt 62 räknas minskningen så här: 15 (mån.) x 0,4 % = 6 % (den nedre gränsen för ålderspension är 63 år 3 mån. för personer födda 1955). Förtidsminskningen är bestående. Om man däremot tar ut partiell ålderspension efter att ha uppnått den nedre gränsen för ålderspension höjs pensionen med 0,4 % för varje senarelagd månad.

Det finns inga begränsningar för arbete under den partiella ålderspensionen.  Arbetstiden eller lönen kontrolleras inte.

Läs mera om partiell ålderspension (pdf).

När en arbetstagare går i pension, anvisningar för arbetsgivaren (pdf)