Gå till innehållet

Partiell ålderspension

Lägsta åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år.

Pensionens belopp
är 25 eller 50 % av den pension som som tjänats in vid utgången av föregående år.

Om den partiella pensionen tas ut innan man nått den lägsta pensionsåldern, minskas den uttagna delen av pensionen med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Om t.ex. en person född 1956 (vars ålderspensionsålder är 63,5 år) tar ut partiell ålderspension genast efter att ha fyllt 61 räknas minskningen så här: 30 (mån.) x 0,4 % = 12 %. Förtidsminskningen är bestående och påverkar även den slutliga ålderspensionen.

Om man däremot tar ut den partiella ålderspensionen efter att ha uppnått den lägsta pensionsåldern höjs pensionen med 0,4 % för varje senarelagd månad.

Pensionsansökan
Det lönar sig att börja med en uppskattning (inloggning med nätbankskoder) av pensionens belopp och inverkan på ålderspensionen.

Arbetstagaren ska lämna in sin ansökan ca. 1 månad  pensionens början.

Arbete vid sidan av pensionen
Det finns varken krav eller begränsningar för arbete samtidigt som man lyfter partiell ålderspension.

Om en arbetstagare för att gå i partiell förtida ålderspension vill arbeta kortare tid än den ordinarie arbetstiden, ska arbetsgivaren i första hand ordna arbetet så att arbetstagaren kan utföra deltidsarbete. Enligt arbetstidslagen förkortas arbetet enligt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare med beaktande av arbetstagarens behov samt arbetsgivarens produktions- och serviceverksamhet.

Läs mer: Partiell ålderspension (pdf)

Deltidspensioner som börjat tidigare fortsätter enligt samma regler som förut. 

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();