Pensionsreformen 2017

Information om pensionsreformen: varma.fi > Privatkund. Läs också Pensionsreformen närmar sig (pdf).

Pensionsåldersgränserna höjs med 3 månader/årsklass. Den nya nedre åldersgränsen för ålderspension är 63 år 3 månader för dem som är födda 1955, 63 år 6 månader för dem födda 1956, 63 år 9 månader för dem födda 1957 osv. Den lägsta pensionsåldern för dem födda 1962–1964 är 65 år.

Även den övre gränsen för intjänande av pension höjs. Pension tillväxer och försäkringsskyldigheten fortsätter till avgångsåldern som är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem födda 1958–1961 och 70 år för dem födda 1962– .

Deltidspension ersätts med partiell förtida ålderspension. Reformen påverkar inte dem som redan är deltidspensionerade eller vars deltidspension börjar senast 1.1.2017.