Andra aktuella ämnen för ansvarsfulla investeringar

Mänskliga rättigheter

Varma ingriper resolut mot människorättsbrott bland sina placeringsobjekt. De mänskliga rättigheterna innebär att alla ska ha rätt till ett värdigt liv och därför har vi som placerare både makt och ett ansvar att bevaka att företagen respekterar de mänskliga rättigheterna. Brott mot de mänskliga rättigheterna inkluderar bland annat barnarbete i utvecklingsländer, men även allt från arbetshälsa och säkerhet i arbetet till lön som går att leva på och cybersäkerhet.

Hållbar aktieportfölj

Vi har en särskild hållbarhetsinriktad aktieportfölj som främjar FN:s globala mål för hållbar utveckling och Varmas klimatmål. Utvalda teman är bland annat hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och kampen mot klimatförändringarna. Portföljens målstorlek är 500–1 000 miljoner euro. Portföljens placeringar finns i Europa, USA, Kanada och på de utvecklade marknaderna i Asien.

Biologisk mångfald

En miljon växt- och djurarter hotas av utdöende, många av dem redan under de närmaste decennierna. Placerarna, även Varma, är oroade över artdöden och riskerna den innebär. Vi vill identifiera de placeringsobjekt som kan bidra till att minska miljöriskerna.