Våra klimatmål och framsteg mot målen

Kampen mot klimatförändringarna är sedan länge ett av de viktigaste målen för Varmas ansvarsfulla placeringsverksamhet. Vi placerar i företag, fonder och fastigheter som bidrar med lösningar för att minska utsläppen och som tar hänsyn till klimatriskerna i sina verksamheter. Vi är ständigt på jakt efter placeringsobjekt vars verksamhet gynnas av kampen mot klimatförändringarna, till exempel företag som skapar produkter och tjänster som ersätter fossila bränslen.

Vi har ställt upp ambitiösa klimatmål

Vårt övergripande mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035.

  • Vi förbinder oss att avyttra placeringar i kolgruveverksamhet senast 2025 och att utesluta oljeborrning från portföljen senast 2030.
  • Vi minskar även stegvis utsläppen för våra andra tillgångsslag (t.ex. aktierna).
  • För våra fastigheter är målet utsläppsfri el senast 2025 och utsläppsfri uppvärmning senast 2030.

Vi har tagit stora steg mot en koldioxidneutral portfölj

Vi har nästan nått vårt mål att lämna fossila investeringar.