Uppförandekod (Code of Conduct)

Varmas grundläggande uppgift, att trygga pensionsmedlen, är ett viktigt samhälleligt uppdrag som ställer höga krav på etik och transparens.

Alla anställda på Varma förväntas känna till och agera enligt uppförandekoden

Vi följer alltid gällande lagar och myndighetsbestämmelser. Varmas uppförandekod kompletterar lagarna och bestämmelserna och beskriver vårt sätt att agera.

Vi följer alltid gällande lagar och myndighetsbestämmelser. Varmas uppförandekod kompletterar lagarna och bestämmelserna och beskriver vårt sätt att agera.

Alla anställda på Varma förväntas känna till och agera enligt uppförandekoden. Uppförandekoden ingår i inskolningen för nya anställda och kunskaperna upprätthålls regelbundet bland annat genom en webbkurs där man repeterar ansvarsrelaterade frågor. Det är chefernas uppgift att se till att uppförandekoden följs.

Vårt ansvarsfulla sätt att arbeta bygger på våra värderingar, som är tillförlitlighet, mod och hållbarhet – med glädje och engagemang.

Varma är politiskt och religiöst obundet.

Uppförandekoden har godkänts av Varmas styrelse 20.8.2020.

Varmas uppförandekod