Ålderspension

Ålderspensionen tillväxer på basis av din FöPL-arbetsinkomst. Pension tillväxer med 1,5 % per år fram till 53 års ålder. Fr.o.m. 1.1.2017 är intjäningsprocenten 1,7 för personer i åldern 53–62 (under övergångsperioden 2017–2025).  Den s.k. bonustillväxten på 4,5 % slopas, men ersätts av en uppskovsförhöjning på 0,4 % per uppskjuten månad om pensionen börjar efter den lägsta pensionsåldern. Den intjänade pensionens belopp kan du kontrollera på pensionsutdraget.

Du kan gå i ålderspension enligt eget val i åldern 63—68 år om du är född 1954 eller tidigare. Åldersgränsen höjs stegvis med 3 månader per åldersklass. Den nya nedre åldersgränsen är 63 år och 3 månader för personer födda 1955, 63 år 6 mån. för personer födda 1956, 63 år 9 mån. för dem födda 1957 osv. Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1962–1964 är 65 år. Pension tillväxer till 68 års ålder för personer födda 1957 eller tidigare, till 69 år för personer födda 1958–1961 och till 70 år för dem födda 1962– .

Ansök om pension 1 månad före pensioneringen. Snabbast får vi din ansökan om du  lämnar in en elektronisk ansökan. Företagare kan beviljas ålderspension även om företagsverksamheten fortsätter. FöPL-försäkringen är frivillig om man är ålderspensionerad.