Ålderspension

Pensionsåldersgränserna höjs med 3 månader/åldersklass fr.o.m. 2018.
Den nya nedre åldersgränsen är 63 år 3 månader för personer som är födda 1955, 63 år 6 månader för dem födda 1956, 63 år 9 månader för dem födda 1957 osv. Den lägsta pensionsåldern för dem födda 1962–1964 är 65 år.

Om du fortsätter arbeta som FöPL-försäkrad företagare intjänar du pension till 68 års ålder om du är född 1957 eller tidigare, till 69 om född 1958–1961 och till 70 om född 1962 eller senare.

Pensionsåldern för personer födda år 1965 eller senare knyts till den växande livslängden. Den nedre åldersgränsen för ålderspension kan stiga med max. två månader/årsklass.

Pension tillväxer med 1,5 %/år
Ålderspensionen tillväxer på basis av din FöPL-arbetsinkomst. Pensionstillväxten för ett år beräknas enligt formeln
arbetsinkomst x intjäningsprocent / 12.

Pension tillväxer med 1,5 % per år fram till 53 års ålder. Under övergångsperioden 2017–2025 är intjäningsprocenten 1,7 för personer i åldern 53–62.

Du får en uppskovsförhöjning på din pension om du inte tar ut den genast när du fyller din årsklass nedre åldersgräns. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % per uppskjuten månad.

Pensionsansökan
Pensionen kan börja tidigast från början av den kalendermånad som följer den månad då du fyller den nedre åldersgränsen. Ansök  om pension 1 månad före pensioneringen. 

Företagare kan beviljas ålderspension även om företagsverksamheten fortsätter. Vid sidan av ålderspension är FöPL-försäkringen frivillig.