Partiell ålderspension

Deltidspensionen ersätts med partiell ålderspension. Åldersgränsen är 61 år och pensionen kan börja tidigast 1.2.2017.

Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av föregående år. Om du tar ut den partiella pensionen före den nedre gränsen för ålderspension minskas pensionen med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Om t.ex. en person född 1955 tar ut partiell ålderspension genast efter att ha fyllt 62 räknas minskningen så här: 15 mån. x 0,4 % = 6 %. Förtidsminskningen är bestående. Om du däremot tar ut partiell ålderspension efter att ha uppnått den nedre gränsen för ålderspension höjs pensionen med 0,4 % för varje senarelagd månad.

Det finns inga begränsningar för arbete under den partiella ålderspensionen. Om din arbetsinsats som företagare ändras ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan.

Lämna in en elektronisk ansökan cirka en månad före den planerade pensioneringen. Läs mera om partiell ålderspension (pdf).