Familjepension

Ett barn under 18 år får alltid pension efter sin förälder. En efterlevande make/maka har rätt till pension om han eller hon har haft ett gemensamt barn med den avlidna. Efterlevande makar utan barn har rätt till pension på vissa villkor. Den efterlevande makens egen arbetspension kan inverka minskande på familjepensionens belopp.