Gå till innehållet

FöPL-avgifter

FöPL-avgiften beräknas enligt den arbetsinkomst du bekräftat. Procentsatsen för avgifterna fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet. I år 2021 är procentsatserna

  • 24,10 % i åldern 18–52 år
  • 25,60 % i åldern 53–62 år
  • 24,10 % i åldern 63–69 år


En företagare betalar förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift från och med början av nästa kalenderår efter att företagaren fyllt 53 år. Den förhöjda FöPL-avgiften uppbärs fram till slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år.

Med tanke på ditt pensions- och socialskydd är det viktigt att din FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå från första början.

Rabatt för nya företagare i fyra år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt i fyra år. Avgiftsprocenten är då

  • 18,798 % i åldern 18–52 år
  • 19,968 % i åldern 53–62 år
  • 18,798 % i åldern 63–69 år

Rabattperioden är fyra år, dvs. 48 månader. Rabattperioden för nya företagare kan användas i högst två delar. Om du tecknar en FöPL-försäkring för första gången och din försäkring inledningsvis gäller till exempel i tio månader har du fortfarande kvar 38 månader av rabattperioden som du kan använda om du tecknar en andra FöPL-försäkring senare.

Läs tabellen över sociala avgifter och gränsbelopp (pdf)

När förfaller FöPL-avgifterna?

Försäkringsavgifterna beräknas från och med det datum som försäkringen börjar. FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Du kan välja 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 rater om året. Man kan ändra betalningssätt under året förutsatt att hälften av avgifterna förfaller före augusti.

Dra av FöPL-avgifterna i beskattningen – kontrollera dina avgifter i e-tjänster

FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara i beskattningen. Om du betalar dina FöPL-avgifter själv kan du dra av dem i din personliga beskattning. Om företaget betalar dina FöPL-avgifter ska du dra av dem i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndighetens anvisningar. Vi meddelar inte FöPL-avgifter till skattemyndigheten.

Du kan kontrollera beloppet av din FöPL-avgift i våra e-tjänster under FöPL-avgifter, intyg och begäran om betaltid. Du kan söka FöPL-avgifter för önskad period, till exempel 1.1–31.12.20120, om du vill få reda på beloppet för hela fjolåret. Om du vill kan du också öppna avgifterna i ett kalkylprogram. 

Vi meddelar arbetsinkomsten för FöPL-försäkrade till skattemyndigheten årligen. Om arbetsinkomsten har ändrats under året eller försäkringen bara gällt under en del av året meddelas arbetsinkomsten som ett vägt medeltal enligt försäkringsperiodens längd.

Granska dina FöPL-avgifter i e-tjänster

Företagarens räknare

Prova på Företagarens räknare och beräkna hur din arbetsinkomst påverkar socialskyddet, pensionen och FöPL-avgifterna.

Gå till Företagarens räknare

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();