Gå till innehållet

Företagarens pensionsskydd

Rehabilitering 

Arbetspensionsrehabilitering är det första alternativet, om din arbetsförmåga är hotad på grund av sjukdom. Vi kan hjälpa dig fortsätta i arbetslivet genom att bevilja näringsunderstöd för omstrukturering av företagsverksamheten eller för grundande av ett nytt företag. Med arbetsprövning kan vi stödja en återgång till arbetet efter en sjukperiod. Diskutera med din läkare och begär att läkaren skriver ett B-utlåtande för din rehabiliteringsansökan. 
 
Läs mer om vad rehabilitering är och hur du ansöker.  

Invalidpension 

Invalidpensionen kan vara full pension eller delpension. Den kan också beviljas som tidsbestämd pension, dvs. rehabiliteringsstöd.  Sjukdom är huvudorsak till pensionen.  En uppskattning om pensionsbeloppet får du genom vår e-tjänst. 
 
Läs mer om invalidpension (pdf). 
Läs anvisningar om hur du ansöker om invalidpension här. 

Arbetslivspension 

Arbetslivpension är möjlig vid nedsatt arbetsförmåga om du har fyllt 63 år och har utfört tungt arbete i minst 38 år. 

Läs mer om arbetslivspension (pdf). 
Testa om arbetslivspension är ett alternativ för dig. 

Partiell ålderspension 

Det är möjligt att ta ut partiell ålderspension redan före åldern för ålderspension. Den är 25 % eller 50 % av den intjänade pensionen och åldersgränsen är 61 år.  Om pensionen börjar före åldern för ålderspension, görs en minskning i pensionen för uttaget. Minskningen är bestående. 
 
Läs mer om partiell ålderspension (pdf). 

Ålderspension 

Den nedre åldersgränsen för ålderspension höjs stegvis till 65 år. På ditt pensionsutdrag ser du hur mycket pension du tjänat in. Du kan ansöka om pension två veckor innan du går i pension. 
 
Läs mer om ålderspensionen (pdf). 
Kontrollera ditt pensionsutdrag. 
Läs hur du ansöker om ålderspension. 

Familjepension 

För barn under 18 år och för efterlevande make/maka är familjepension möjlig om familjeförsörjaren avlider. Familjepensionen för efterlevande make/maka berörs av tilläggsvillkor som gäller bland annat vilket år äktenskapet ingåtts. 
 
Läs mer om familjepension (pdf). 
Kontrollera den efterlevande makens rätt till familjepension. 

Här finns ansökan om efterlevandepension på Pensionsskyddscentralens webbplats (pdf).Du kan lämna in din ansökan via skyddad e-post. 

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();