var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

FöPL-avgift och -intyg

FöPL-avgift 2020

FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst som du fastställt. I år är avgiften

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–67 år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt i fyra år. Avgiften är då

 • 18,798 % i åldern 18–52 år
 • 19,968 % i åldern 53–62 år
 • 18,798 % i åldern 63–67 år

En företagare betalar förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift det kalenderår som följer efter det att företagaren fyllt 53 år och till utgången av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. Med tanke på ditt pensionsskydd är det viktigt att din FöPL-försäkring från första början är av lämplig storlek.

De viktigaste avgiftsprocenterna och gränsbeloppen

Se avgiftstabellen (pdf)

Intyg på FöPL-försäkringen

Om du behöver ett försäkringsintyg till exempel för en offert, kan du skriva ut det i våra e-tjänster. 

Av oss får du också ett intyg om arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring, när du ansöker om 

 • bostadsbidrag 
 • arbetslöshetsunderstöd 
 • dagpenning från FPA 
 • studiestöd eller 
 • dagvårdsplats för ditt barn. 

Logga in i e-tjänster

Skriv ut intyg

Flexibel betalning av FöPL-avgiften

Visste du att en företagare kan betala sina FöPL-avgifter flexibelt enligt sin ekonomiska situation? Du kan intjäna bättre pension genom att betala mer i FöPL-avgift (10–100 %) eller tillfälligt minska på din FöPL-avgift (10–20 %).

Du kan utnyttja flexmöjligheten, om

 • din försäkring är i kraft hela året i ett och samma pensionsbolag
 • du inte har obetalda premier i din försäkring
 • du inte ännu får arbetspension från Finland
 • du inte får nedsatt avgift för nyetablerade företagare.

Du kan betala tilläggspremier varje år, men du kan minska på försäkringspremierna högst tre gånger under sju år.

Flexrätten inverkar endast på den pensionsgrundande arbetsinkomsten, och inverkar inte på andra sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen, som bestäms utifrån den bekräftade arbetsinkomst som baserar sig på arbetsinsatsen.

När du vill utnyttja flexrätten, ska du skicka oss en skriftlig anmälan. Gör anmälan i god tid, eftersom flexansökan ska behandlas och tilläggspremien betalas under flexåret. Enklast ansöker du om flexmöjlighet via vår webbtjänst. Mer information om flexmöjligheten får du per telefon på numret 010 192 100 eller per skyddad e-post.

Flexibla FöPL-avgifter (pdf) 

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med de koder som du fått från Varma.

Flexa vid betalningen
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();