FöPL-avgift och -intyg

Flexibel betalning av FöPL-avgiften

Visste du att en företagare kan betala sina FöPL-avgifter flexibelt enligt sin ekonomiska situation? Du kan intjäna bättre pension genom att betala mer i FöPL-avgift (10–100 %) eller tillfälligt minska på din FöPL-avgift (10–20 %).

Du kan utnyttja flexmöjligheten, om

 • din försäkring är i kraft hela året i ett och samma pensionsbolag
 • du inte har obetalda premier i din försäkring
 • du inte ännu får arbetspension från Finland
 • du inte får nedsatt avgift för nyetablerade företagare.

Du kan betala tilläggspremier varje år, men du kan minska på försäkringspremierna högst tre gånger under sju år.

Flexrätten inverkar endast på den pensionsgrundande arbetsinkomsten, och inverkar inte på andra sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen, som bestäms utifrån den bekräftade arbetsinkomst som baserar sig på arbetsinsatsen.

När du vill utnyttja flexrätten, ska du skicka oss en skriftlig anmälan. Gör anmälan i god tid, eftersom flexansökan ska behandlas och tilläggspremien betalas under flexåret. Enklast ansöker du om flexmöjlighet via vår webbtjänst. Mer information om flexmöjligheten får du per telefon på numret 010 192 100 eller per e-post.

Flexibla FöPL-avgifter (pdf) 

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med de koder som du fått från Varma.

Flexa vid betalningen

FöPL-avgift 2019

FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst som du fastställt. I år är avgiften

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–67 år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt i fyra år. Avgiften är då

 • 18,798 % i åldern 18–52 år
 • 19,968 % i åldern 53–62 år
 • 18,798 % i åldern 63–67 år

En företagare betalar förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift det kalenderår som följer efter det att företagaren fyllt 53 år och till utgången av det kalenderår då företagaren fyller 63 år.

Med tanke på ditt pensionsskydd är det viktigt att din FöPL-försäkring från första början är av lämplig storlek.

De viktigaste avgiftsprocenterna och gränsbeloppen

Se avgiftstabellen

Intyg

Om du behöver ett försäkringsintyg för en offert, kan du skriva ut det genom vår webbtjänst.

Av oss får du också ett intyg om arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring, när du ansöker om

 • bostadsbidrag
 • arbetslöshetsunderstöd
 • dagpenning från FPA
 • studiestöd
 • eller dagvårdsplats för ditt barn.

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med de koder som du fått från Varma.

Skriv ut intyget

Företagarens räknare 2019

Räkna ut hur inkomsterna påverkar din sociala trygghet och uppskatta försäkringsavgifternas storlek.

FöPL-försäkring

FöPL omfattar 18–67-åringa.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Högsta pensionålder: @RetirementYear år. Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.
0 € / vardag
0 € / vardag
Arbetslöshetsdagpenning
0 € / arbetsdag
0 € / arbetsdag
0 € / månad

0 € / år
0 € / månad

ArPL-försäkring

€ / år

0 € / månad
Teckna försäkring Ändra arbetsinkomsten
Vänligen kontakta mig
Tack för att du kontaktade oss. Vi hör av oss inom kort.
Följande

I uträkningen av skyddet används bl.a. följande antagna värden

FöPL-arbetsinkomsten har varit i kraft i 2 år. I uträkningen av utkomstskyddet för arbetslösa antas att personen inte har barn att försörja. I kalkylen ingår en uppskattning av livslängdskoefficientens inverkan. Personen är bosatt i Finland. Skyddskalkylerna grundar sig endast på denna försäkring och är riktgivande. Pensionskalkylerna beräknas i dagens värde i fråga om köpkraft.

Anmärkningar

En företagare har rätt till sjukdagpenning om han eller hon är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och före det har verkat som anställd eller företagare i förvärvsarbete i minst 3 månader. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan man få sjukdagpenning först när arbetsoförmågan fortgått utan avbrott i 10 dagar. En företagare har rätt att få arbetslöshetsersättning om han eller hon blir arbetslös efter avslutad företagsverksamhet. Villkoret för inkomstrelaterad dagpenning är att företagaren är medlem i en arbetslöshetskassa. FöPL-försäkringsavgiften kan betalas av företagaren själv eller av företaget. Avgiften är en i beskattningen avdragsgill utgift för bägge. FöPL ger trygghet också vid arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. FöPL-pensionen är ålderspensionen enligt den arbetsinkomst du anger.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();