Intyg och avgifter

Flexibla FöPL-avgifter

Som företagare kan du betala FöPL-avgifterna flexibelt enligt din ekonomiska situation. Du kan betala en tillskottsavgift på 10–100 procent eller mins­ka försäkringsavgiften med 10–20 procent.

Du kan betala FöPL-avgifterna flexibelt om

 • din försäkring är i kraft hela kalenderåret i ett och samma arbetspensionsbolag
 • du har inga obetalda FöPL-avgifter som förfallit till betalning
 • du ännu inte får arbetspension från Finland
 • du inte får nedsatt avgift för nyetablerade företagare

Du kan minska försäkringsavgiften i högst tre år under sju kalenderår i följd, men tillskottsavgift kan du betala varje år om du så vill.

Den flexibla betalningen påverkar endast pensionen men inte nivån på exempelvis dagpenning­ar enligt sjukförsäkringslagen eller arbetslöshetsskyddet. De räknas på basis av din fastställda arbetsinkomst.

Om du vill flexa, skicka oss ett skriftligt meddelande. Gör anmälan i god tid, eftersom flex­ansökan ska behandlas och tillskottsavgiften betalas under flexåret. Lättast gör du anmälan via våra E-tjänster. Om du behöver mer information om flexibla FöPL-avgifter, ring oss 010 192 101 eller skicka skyddad  e-post.

Flexibla FöPL-avgifter (pdf)

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med de koder som du fått från Varma.

Flexa vid betalningen

FöPL-avgiften 2019

FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst som du fastställt. I år är avgiften

 • 24,10 % för personer 1852 år
 • 25,60 % för personer 5362 år
 • 24,10 % för personer 6367 år

Som nyetablerad företagare får du 22 % rabatt under fyra års tid. Avgiften är då

 • 18,798 % för personer 1852 år
 • 19,968 % för personer 5362 år
 • 18,798 % för personer 6367 år

Företagare betalar en höjd arbetspensionsförsäkringsavgift från och med början av det kalenderår som följer efter det då 53 års ålder uppnåtts till slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år.

De viktigaste avgiftsprocenterna och gränsbeloppen

Se avgiftstabellen

Intyg

När du behöver ett avgiftsintyg som bilaga till en offert kan du skriva ut det i vår webbtjänst. 

Du får av oss också ett intyg över företagares arbetsinkomst när du ansöker om

 • bostadsbidrag
 • arbetslöshetsunderstöd
 • FPA-dagpenning
 • studiestöd eller
 • dagvårdsplats för ditt barn.

 

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med de koder som du fått från Varma.

Skriv ut intyget

Företagarens räknare 2019

Räkna ut hur inkomsterna påverkar din sociala trygghet och uppskatta försäkringsavgifternas storlek.

FöPL-försäkring

FöPL omfattar 18–67-åringa.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Högsta pensionålder: @RetirementYear år. Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.
0 € / vardag
0 € / vardag
Arbetslöshetsdagpenning
0 € / arbetsdag
0 € / arbetsdag
0 € / månad

0 € / år
0 € / månad

ArPL-försäkring

€ / år

0 € / månad
Teckna försäkring Ändra arbetsinkomsten
Vänligen kontakta mig
Tack för att du kontaktade oss. Vi hör av oss inom kort.
Följande

I uträkningen av skyddet används bl.a. följande antagna värden

FöPL-arbetsinkomsten har varit i kraft i 2 år. I uträkningen av utkomstskyddet för arbetslösa antas att personen inte har barn att försörja. I kalkylen ingår en uppskattning av livslängdskoefficientens inverkan. Personen är bosatt i Finland. Skyddskalkylerna grundar sig endast på denna försäkring och är riktgivande. Pensionskalkylerna beräknas i dagens värde i fråga om köpkraft.

Anmärkningar

En företagare har rätt till sjukdagpenning om han eller hon är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och före det har verkat som anställd eller företagare i förvärvsarbete i minst 3 månader. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan man få sjukdagpenning först när arbetsoförmågan fortgått utan avbrott i 10 dagar. En företagare har rätt att få arbetslöshetsersättning om han eller hon blir arbetslös efter avslutad företagsverksamhet. Villkoret för inkomstrelaterad dagpenning är att företagaren är medlem i en arbetslöshetskassa. FöPL-försäkringsavgiften kan betalas av företagaren själv eller av företaget. Avgiften är en i beskattningen avdragsgill utgift för bägge. FöPL ger trygghet också vid arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. FöPL-pensionen är ålderspensionen enligt den arbetsinkomst du anger.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();