Ändring av bolagsform

Firma ombildas till aktiebolag 
Företagaren försäkras alltjämt enligt FöPL om han eller hon ensam äger över 30 % eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av bolagets aktier.

Firma ombildas till öppet bolag
Bolagsmän som arbetar i ett öppet bolag försäkras enligt FöPL.

Firma ombildas till kommanditbolag
Ansvariga bolagsmän försäkras enligt FöPL.

Kommanditbolag eller öppet bolag ombildas till aktiebolag
Enligt FöPL försäkras aktieägare som arbetar i en ledande ställning i ett aktiebolag och som ensamma äger 30 % eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av aktieostocken eller röstetalet. 
En bolagsman i ett kommanditbolag eller öppet bolag som fortsätter verksamheten som enskild näringsidkare försäkras enligt FöPL om villkoren för FöPL uppfylls (arbetsinkomsten uppskattas till minst 7 645,25 euro per år.)

Ändringen av bolagsform kan också påverka försäkringen för företagets anställda. Läs mer om ArPL-försäkring här