Företagsköp

FöPL-försäkringen ska avslutas om du som företagare

  • säljer ditt företag
  • säljer hela din bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag
  • säljer din ägarandel i ett aktiebolag så att du efter affären ensam äger högst 30 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar högst 50 % av bolagets aktier

FöPL-försäkringen är personlig. Detta innebär att du utan en FöPL-försäkring inte heller kan bedriva företagarverksamhet som omfattas av FöPL i något annat företag.

När du säljer en del av ditt företag ska du ta reda på om din minskade företagarverksamhet fortfarande uppfyller villkoren för FöPL-försäkring. Detsamma gäller den som köper företaget.

Företagsköpet kan också påverka försäkringen för de anställda i företaget. Läs mer om ArPL-försäkring här