FöPL 2022

När behöver jag en FöPL-försäkring 2022? Vad kostar en FöPL-försäkring 2022? Hur stor är den lägsta FöPL-arbetsinkomsten 2022? Vilka rabatter får jag på min FöPL-försäkring? FöPL-försäkringen, dvs. företagarens pensionsförsäkring, är en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare. Läs om FöPL-försäkringens nyckeltal år 2022 på den här sidan.

FöPL-avgiften 2022

FöPL-försäkringsavgiften räknas som en procentandel av den bekräftade arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring. Procentsatsen för avgifterna fastställs årligen i slutet av året av Social- och hälsovårdsministeriet. År 2022 är avgiftsprocenten för FöPL-försäkringen samma som året innan:

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–69 år.

Läs mer om FöPL-avgiften

FöPL-avgiften år 2022 för nya företagare

Om du är nybliven företagare, dvs. om det är första gången du tecknar en FöPL-försäkring, är du berättigad till en rabatt på 22 % på dina FöPL-avgifter! Rabatten på din FöPL-försäkring är i kraft de första fyra åren, dvs. 48 månader.

Teckna en FöPL-försäkring enkelt på webben

Ta hjälp av vår behändiga FöPL-räknare

Testa vår räknare för företagare! Med räknaren kan du uppskatta hur din arbetsinkomst påverkar pensionen du tjänar in, dina sociala förmåner och försäkringsavgifter.

Gå till FöPL-räknaren

När förfaller FöPL-avgiften 2022?

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Förfallodagarna för FöPL-avgiften 2022 är:

 • 20.1.2022
 • 21.2.2022
 • 21.3.2022
 • 20.4.2022
 • 20.5.2022
 • 20.6.2022
 • 20.7.2022
 • 22.8.2022
 • 20.9.2022
 • 20.10.2022
 • 21.11.2022
 • 20.12.2022.

Du kan välja i hur många delar du vill betala din FöPL-avgift. Du kan välja 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 delar om året. Du kan ändra betalningsmetoden när som helst så länge hälften av avgifterna förfaller senast på förfallodagen i juli dvs. 20.7.2022.

FöPL-arbetsinkomst 2022

Minimigränsen för FöPL-arbetsinkomsten 2022 är 8 261,72 euro. Det innebär att den lägsta gränsen för FöPL-arbetsinkomsten per månad är ca 689 euro.

Den övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten 2022 är 187 265 euro.

Meddela oss på Varma direkt när det sker en väsentlig förändring i din företagsverksamhet eller arbetsinsats så hålls din arbetsinkomst uppdaterad. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt. Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst!

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten och hur den bestäms

Aktuellt: Varma stöder företagare att ställa FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå

Logga in på Varma Onlinetjänst

Arbetsinkomsten höjs med en lönekoefficient för år 2022

FöPL-arbetsinkomsten höjs med en lönekoefficient 1.1.2022. Enligt lag ska denna indexhöjning göras varje år den 1 januari. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftade lönekoefficienten för år 2022 den 21.10.2021 och den är 1,501.

Lönekoefficientshöjningen innebär i praktiken att om din bekräftade FöPL-arbetsinkomst för 2021 är till exempel 30 000 euro, kommer den att vara 30 737 euro fr.o.m. 1.1.2022.

Indexhöjningen ser till att företagarens arbetsinkomst ligger i linje med den allmänna löne- och prisutvecklingen. Lönekoefficienten påverkas till 80 procent av förändringen i lönenivån och till 20 procent av förändringen i priserna.

Företagarens utkomstskydd 2022

För att du ska omfattas av utkomstskyddet 1.1.2022 måste din FöPL-arbetsinkomst vara minst 13 573 euro. När din arbetsinkomst överskrider den så kallade utkomstskyddsgränsen kan du vara berättigad till dagpenning från FPA och kan ansluta dig till Företagarnas Arbetslöshetskassa.

OBS! Om din arbetsinkomst precis har nått upp till utkomstskyddsgränsen för 2021 alltså 13 247 euro, höjer lönekoefficientshöjningen den 1.1.2022 inte din arbetsinkomst tillräckligt för att den ska nå gränsen på 13 573 euro år 2022. Orsaken är utkomstskyddets regel om avrundning. Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst eller per telefon på 010 192 100. Det måste finnas en skälig grund till ändringen av arbetsinkomsten. Kom ihåg att meddela din fastställda arbetsinkomst även till Företagarnas Arbetslöshetskassa om du är medlem i kassan.