Gå till innehållet

10 vanliga frågor från lättföretagare

Med lättföretagare avses en person som sysselsätter sig själv, självständigt prissätter sitt arbete och skaffar sina kunder och fakturerar via en faktureringstjänst. Som lättföretagare behöver du inget eget företag eller FO-nummer. 
 
På den här sidan svarar vi på de vanligaste frågorna som lättföretagare funderar på gällande FöPL-försäkring. Om du inte hittar svaret på din fråga här, tveka inte att kontakta våra experter per telefon på numret 010 192 101, via vår chatt eller via våra e-tjänster.

1. Behöver jag en FöPL-försäkring? 

Som lättföretagare behöver du en FöPL-försäkring om 

  • du har fyllt 18 år, 
  • du sysselsätter dig själv, 
  • ditt arbete fortsätter i minst fyra månader utan avbrott och 
  • din FöPL-arbetsinkomst (bruttolön som lättföretagare) överskrider 672 euro i månaden i minst fyra månader (i år 2021).

Försäkringen börjar från och med början av följande kalendermånad efter 18-årsdagen. Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på den företagarens födelseår:

  • för dom födda i 1957 eller tidigare är den 68 år,
  • för dom födda i 1958-1961 är den 69 år och
  • för dom födda i 1962 eller senare är den 70 år.

Om du sysselsätter dig själv som lättföretagare vid sidan av din ålderspension är FöPL-försäkringen frivillig. 

2. När ska FöPL-försäkringen träda i kraft? 

Du behöver en FöPL-försäkring när du arbetar så mycket att din FöPL-arbetsinkomst dvs. din bruttolön, överskrider i genomsnitt 672 euro i månaden (i år 2021). Som begynnelsedag för FöPL-försäkringen anges den dag då din bruttolön överskrider denna gräns. 

Exempel 

Tina Timmerman börjar arbeta i mars och hennes bruttolön i mars, april och maj är 300 euro i månaden. På sommaren tilltar verksamheten och från och med juni är Tinas bruttolön 850 euro i månaden. Tina ska teckna en FöPL-försäkring från och med den 1 juni. 

3. Jag har hört, att jag har 6 månader på mig att teckna en FöPL-försäkring. Vad innebär det? 

Det stämmer. Du har sex månader på dig att teckna en FöPL-försäkring. Försäkringen börjar emellertid alltid från och med den dag då din bruttolön överskrider den lägsta gränsen för FöPL-arbetsinkomst (672 euro i månaden i år 2021). 

Exempel 

Kira Konsult börjar arbeta i november 2020 och hennes bruttolön är 2 800 euro i månaden ända från första början. Kira måste teckna en FöPL-försäkring före slutet av april 2021. Försäkringen börjar emellertid gälla från och med 1.11.2020. 

4. Om mitt arbete pågår i mindre än fyra månader, måste jag teckna en FöPL-försäkring? Hur räknas dessa fyra månader? 

Om din bruttolön överskrider den lägsta gränsen för FöPL-försäkring (672 euro i månaden i år 2021) men det egentliga arbetet pågår en kortare period än fyra månader behöver du inte teckna en FöPL-försäkring. 

Exempel 

Kalle Klok har erbjudits att dra en kurs som pågår i fyra veckor. Han förbereder kursens innehåll i två veckor före kursen börjar. Totalt arbetar han alltså med kursen i sex veckor. Kalles bruttolön för kursen är 8 100 euro. Kalle behöver inte teckna en FöPL-försäkring om kursen är hans enda uppdrag under perioden och han inte i övrigt arbetar som lättföretagare eller företagare. 

5. Jag arbetar säsongsbetonat. Måste jag teckna en FöPL-försäkring? 

Om din bruttolön varierar men i genomsnitt överskrider 672 euro i månaden ska du teckna en FöPL-försäkring. 

Exempel 

Tuva Trädgårdsmästares mest bråda säsong sträcker sig från början av april till slutet av september. Under vinterperioden är arbetet mer sporadiskt. Tuvas FöPL-försäkring gäller året om. Tova beräknar sin FöPL-arbetsinkomst så att det motsvarar beloppet på hennes bruttolön på årsbasis. Dessutom väljer hon förfallomånaderna för sina försäkringsavgifter beroende på säsong.

6. Hur kan jag beräkna min FöPL-arbetsinkomst om min bruttolön varierar mycket från månad till månad? 

FöPL-arbetsinkomsten är alltid en uppskattning av din bruttolön på årsnivå från och med försäkringens början eller från och med en ändring av FöPL-arbetsinkomst. Du kan beräkna din FöPL-arbetsinkomst till exempel genom att beräkna den genomsnittliga bruttolönen på årsnivå.
 
Om du börjar arbeta mer eller mindre kan du göra en ny bedömning och ändra FöPL-arbetsinkomsten.

Exempel 

Sture Studerande sysselsätter sig själv som städare vid sidan av studierna. Stures arbetsinsats och bruttolön varierar mycket. Till exempel i februari–mars hinner Sture arbeta mycket och hans bruttolön är 1 000 euro i månaden. I april–maj har han många tenter. Hans bruttolön är endast 200 euro i månaden. På sommaren arbetar Sture heltid. Hans bruttolön är 1 800 euro i månaden. I september minskar arbetet igen när studierna börjar och hans bruttolön är 400 euro i månaden. 
 
Stures bruttolöner
februari 1 000 € 
mars 1 000 € 
april 200 € 
maj 200 € 
juni 1 800 € 
juli 1 800 € 
augusti 1 800 € 
september 400 € 
Totalt 8200 € 
 
Stures bruttolön under åtta månader är totalt 8 200 euro, dvs. cirka 1 025 euro i månaden. Sture multiplicerar det månatliga medelvärdet med 12 för att beräkna den årliga FöPL-arbetsinkomsten. Sture beräknar alltså att den rätta nivån för hans FöPL-årsinkomst är cirka 12 000 euro. 

7. Vad ska jag som lättföretagare beakta vid beräkningen av FöPL-arbetsinkomsten? 

Lättföretagarens FöPL-försäkringsskyldighet och den rätta nivån för FöPL-arbetsinkomsten avgörs utifrån bruttolönen.
 
Till exampel kostnader som faktureras från kunden eller skattefria ersättningar betraktas inte som lön och beaktas inte vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten.

8. Beräknas FöPL-arbetsinkomsten enligt kalenderår? 

FöPL-arbetsinkomsten beräknas inte enligt kalenderåret. FöPL-arbetsinkomsten beräknas alltid som en årlig summa, trots att FöPL-försäkringen bara skulle gälla en del av året. 

  • Kalenderåret avser perioden mellan januari och december.
  • Med årlig avses vilken som helst 12-månadersperiod, till exempel 1.4.2020-31.3.2021. 

 
Trots att FöPL-inkomsten beräknas som en årlig summa faktureras FöPL-avgifterna för den tid som försäkringen varit gällande. 

Exempel 

Filip Fotograf arbetar som lättföretagare i fem månader och hans bruttolön är 1 000 euro i månaden. Han bedömer att han inte behöver en FöPL-försäkring eftersom hans bruttolön är under 8 063,57 €  i år 2021 (lägsta FöPL-arbetsinkomsten). När Filips bruttolön granskas på årsnivå (1 000 € x 12) överskrider bruttolönen den lägsta gränsen för FöPL-försäkring. Filip ska teckna en FöPL-försäkring för de fem månader som han arbetar. Filip betalar FöPL-avgiften för fem månader. 

9. Kan jag pausa min FöPL-försäkring till exempel vid sjukdom? 

Tyvärr kan du inte pausa din FöPL-försäkring, men du kan säga upp den vid ett längre avbrott på flera månader i arbetet. När du börjar arbeta igen kan du teckna en ny FöPL-försäkring.  
 
Om du arbetar mindre på grund av sjukdomen kan du minska FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar din arbetsinsats (dvs. din bruttolön). Kom ihåg att ändra FöPL-arbetsinkomsten genast när du märker att din arbetsinsats har minskats, eftersom FöPL-arbetsinkomsten kan ändras tidigast från anmälningsdagen.
 
Förutom att ändra arbetsinkomsten kan du också påverka FöPL-avgiften genom att ändra försäkringsavgiftens förfallomånader eller utnyttja flexibel betalning. Läs mer om flexrätten.

10. Vem är företagare och vem är arbetstagare? 

Trots att faktureringen och betalningen sköts via en faktureringstjänst betyder det inte att du automatiskt anses vara en företagare enligt arbetslagstiftningen. Om förhållandet mellan lättföretagaren och arbetets beställare uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande är det frågan om ett anställningsförhållande. Då ansvarar arbetsgivaren för pensionsförsäkringen. 
 
Enligt Pensionsskyddscentralens avgöranden är bl.a. caféarbetare och butiksbiträden arbetstagare. Mer information om kännetecken för anställningsförhållande och företagarverksamhet finns på Pensionsskyddscentralens webbsida. 
 
Om du är osäker på vilken arbetspensionslag som tillämpas på dig som lättföretagare står Varmas experter alltid till tjänst. Vi betjänar dig  per telefon på 010 192 101 och på chatten.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();