var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Nya företagare

Företagarens räknare 2020

Räkna ut hur inkomsterna påverkar din sociala trygghet och uppskatta försäkringsavgifternas storlek.

Anvisningar

FöPL-försäkring

FöPL omfattar 18–67-åringa.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Högsta pensionålder: @RetirementYear år. Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.


Resultater

0
€ / vardag
0
€ / vardag
Arbetslöshetsdagpenning
0
€ / arbetsdag
0
€ / arbetsdag
0
€ / månad

0
€ / år
0
€ / månad

ArPL-försäkring

€ / år

Teckna försäkring Ändra arbetsinkomsten
Vänligen kontakta mig
Tack för att du kontaktade oss. Vi hör av oss inom kort.
Följande

I uträkningen av skyddet används bl.a. följande antagna värden

FöPL-arbetsinkomsten har varit i kraft i 2 år. I uträkningen av utkomstskyddet för arbetslösa antas att personen inte har barn att försörja. I kalkylen ingår en uppskattning av livslängdskoefficientens inverkan. Personen är bosatt i Finland. Skyddskalkylerna grundar sig endast på denna försäkring och är riktgivande. Pensionskalkylerna beräknas i dagens värde i fråga om köpkraft.

Anmärkningar

En företagare har rätt till sjukdagpenning om han eller hon är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och före det har verkat som anställd eller företagare i förvärvsarbete i minst 3 månader. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan man få sjukdagpenning först när arbetsoförmågan fortgått utan avbrott i 10 dagar. En företagare har rätt att få arbetslöshetsersättning om han eller hon blir arbetslös efter avslutad företagsverksamhet. Villkoret för inkomstrelaterad dagpenning är att företagaren är medlem i en arbetslöshetskassa. FöPL-försäkringsavgiften kan betalas av företagaren själv eller av företaget. Avgiften är en i beskattningen avdragsgill utgift för bägge. FöPL ger trygghet också vid arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. FöPL-pensionen är ålderspensionen enligt den arbetsinkomst du anger.

Tillfällig arbetsgivare

Om du inte har fast anställda och du betalar lön under 8 676 euro under ett halvt år, kan du verka som tillfällig arbetsgivare.

Från 1.1.2019 ska du anmäla löneuppgifter i inkomstregistret, exempelvis i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi eller i en kommersiell lönetjänst såsom Palkkaus.fi (endast på finska).

 • Om du använder tjänsten Palkka.fi, välj ur webblankettens meny som bolag "Varma". Systemet skapar i bakgrunden Varmas bolagsbeteckning och pensionsordningsnumret.
 • Du kan själv välja om du vill ha fakturan direkt från Varma eller hämta betalningsinformation från Palkka.fi. ArPL-avgiften visas i tjänsten Palkka.fi i punkten Betalningar och ska betalas senast på förfallodagen med referensen från tjänsten Palkka.fi. Läs mer om betalningar på Palkka.fi-tjänstens sidor.
 • Om du använder det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten i inkomstregistret, uppge Varmas bolagsbeteckning 55 och pensionsordningsnumret 55-3999990D.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Du vill kanske också teckna en olycksfallsförsäkring för dina anställda, be om en offert av If.

Försäkra dina anställda

Teckna försäkring
Gå till Palkka.fi
Gå till Palkkaus.fi

eller ring oss  

010 192 101

Vad kan du göra i våra e-tjänster?

I våra e-tjänster kan du

 • skriva ut försäkringsintyg att bifoga till offerter 
 • skriva ut ett FöPL-arbetsinkomstintyg 
 • ändra FöPL-arbetsinkomsten och förfallomånaderna 
 • kommunicera snabbt och säkert med Varmas experter 
 • ansöka om betalningsuppskov för dina FöPL-avgifter 

Som företagare kan du logga in på e-tjänster genast med dina personliga bankkoder. 

Fylla i webbtjänstavtalet om du vill få användarnamn och lösenord för ditt företag. Via länken på vänster kommer du först till identifieringssidan, vartefter du kan fylla i avtalet. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när kontot har öppnats. 

Sköt dina FöPL-ärenden behändigt på webben

Logga in

Viktiga fakta om arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen

Du tjänar in pension enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Om du blir sjuk eller får tillökning i familjen beräknas också FPA:s förmåner enligt FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Också din rätt till arbetslöshetsskydd beror på arbetsinkomstens storlek. 

Minimi- och maximibelopp för arbetsinkomsten 2020:

 • Minimi 7 958,99€
 • Maximi 180 750,00€                 
 • Nedre gräns för att omfattas av arbetslöshetsskyddet är 13 076,00€

Det är viktigt att arbetsinkomsten är på rätt nivå genast när du startar företagsverksamheten. Några viktiga fakta om arbetsinkomsten: 

 • du fastställer själv din arbetsinkomst
 • arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats
 • din arbetsinkomst ska motsvara den lön som för samma arbete skulle betalas till en lika yrkesskicklig person som du själv är
 • arbetsinkomsten är inte detsamma som din beskattningsbara företagarinkomst eller den lön du lyfter från ditt företag

Använd Företagarens räknare när du funderar på din arbetsinkomst!

Grubblar du på vilken arbetsinkomstnivå som är lämplig?

Ring oss på 010 192 101 så kan vi fundera tillsammans.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();