Nya företagare

Se vilka pensionsförsäkringar du behöver

På basis av de uppgifter du uppgett verkar du inte behöva någon lagstadgad pensionsförsäkring. Ta kontakt så verifierar vi saken. Telefon: 010 192 101 På basis av de uppgifter du uppgett behöver du en ArPL-försäkring för dina anställda. På basis av de uppgifter du uppgett behöver du en ArPL-försäkring för både dig själv och dina anställda. En ArPL-försäkring räcker. På basis av de uppgifter du uppgett behöver du som företagare en FöPL-försäkring och en ArPL-försäkring för dina anställda. På basis av de uppgifter du uppgett behöver du som företagare en ArPL-försäkring. På basis av de uppgifter du uppgett behöver du som företagare en FöPL-försäkring.

Om du behöver information om försäkringar för ägare och familjemedlemmar

Ring oss 010 192 101

 

Företagarens räknare 2019

Räkna ut hur inkomsterna påverkar din sociala trygghet och uppskatta försäkringsavgifternas storlek.

FöPL-försäkring

FöPL omfattar 18–67-åringa.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Högsta pensionålder: @RetirementYear år. Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.
0 € / vardag
0 € / vardag
Arbetslöshetsdagpenning
0 € / arbetsdag
0 € / arbetsdag
0 € / månad

0 € / år
0 € / månad

ArPL-försäkring

€ / år

0 € / månad
Teckna försäkring Ändra arbetsinkomsten
Vänligen kontakta mig
Tack för att du kontaktade oss. Vi hör av oss inom kort.
Följande

I uträkningen av skyddet används bl.a. följande antagna värden

FöPL-arbetsinkomsten har varit i kraft i 2 år. I uträkningen av utkomstskyddet för arbetslösa antas att personen inte har barn att försörja. I kalkylen ingår en uppskattning av livslängdskoefficientens inverkan. Personen är bosatt i Finland. Skyddskalkylerna grundar sig endast på denna försäkring och är riktgivande. Pensionskalkylerna beräknas i dagens värde i fråga om köpkraft.

Anmärkningar

En företagare har rätt till sjukdagpenning om han eller hon är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och före det har verkat som anställd eller företagare i förvärvsarbete i minst 3 månader. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan man få sjukdagpenning först när arbetsoförmågan fortgått utan avbrott i 10 dagar. En företagare har rätt att få arbetslöshetsersättning om han eller hon blir arbetslös efter avslutad företagsverksamhet. Villkoret för inkomstrelaterad dagpenning är att företagaren är medlem i en arbetslöshetskassa. FöPL-försäkringsavgiften kan betalas av företagaren själv eller av företaget. Avgiften är en i beskattningen avdragsgill utgift för bägge. FöPL ger trygghet också vid arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. FöPL-pensionen är ålderspensionen enligt den arbetsinkomst du anger.

Minneslista för nya företagare

1. Skapa en stadig grund och teckna en FöPL-försäkring

Skaffa först en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, FöPL.

Teckna en FöPL-försäkring här eller ring oss på 010 192 100.

2. Säkra ditt rättsskydd och teckna en rättsskyddsförsäkring

Det lönar sig också att teckna en rättsskyddsförsäkring genast vid starten. Komplettera ditt försäkringsskydd så att det täcker dina nödvändiga behov. En If Rätt Skydd-kartläggning hjälper dig vid valet av försäkringar.

Läs mer om rättsskyddsförsäkringen på Ifs sidor

3. Tillförlitliga banktjänster är A och O

För att fungera behöver ditt företag också tillförlitliga banktjänster. Ett konto och övriga bastjänster får du enkelt och behändigt genom att ringa Nordea Företagstjänst på 0200 2121 (må–sö, 24 h/dygn). Du kan också per telefon diskutera närmare om vilka behov ditt företag har.

Läs mer om programmet Förmånsföretagare på Nordeas sidor

Tillfällig arbetsgivare

Om du inte har fast anställda och du betalar lön under 8 502 euro under ett halvt år, kan du verka som tillfällig arbetsgivare.

Från 1.1.2019 ska du anmäla löneuppgifter i inkomstregistret, exempelvis i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi eller i en kommersiell lönetjänst såsom Palkkaus.fi. (endast på finska)

 • Om du använder tjänsten Palkka.fi, välj ur webblankettens meny som bolag "Varma". Systemet skapar i bakgrunden Varmas bolagsbeteckning och pensionsordningsnumret.
 • Vi skickar inte till användarna av Palkka.fi en separat faktura. ArPL-avgiften visas i tjänsten Palkka.fi i punkten Betalningar och ska betalas senast på förfallodagen med referensen från tjänsten Palkka.fi. Läs mer om betalningar på Palkka.fi-tjänstens sidor.
 • Om du använder det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten i inkomstregistret, uppge Varmas bolagsbeteckning 55 och pensionsordningsnumret 55-3999990D.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Du vill kanske också teckna en olycksfallsförsäkring för dina anställda, be om en offert av If.

Försäkra dina anställda

Teckna försäkring
Gå till Palkka.fi
Gå till Palkkaus.fi

eller ring oss  

010 192 101

Vad kan du göra i vår webbtjänst?

I vår webbtjänst kan du

 • skriva ut ett försäkringsintyg för en offert
 • skriva ut ett inkomstintyg
 • justera arbetsinkomsten och förfallomånaderna
 • kommunicera snabbt och tryggt med Varmas experter
 • ansöka om tilläggstid för dina avgifter

Som företagare kan du logga in på tjänsten genast med dina egna personliga bankkoder. Du får dina företagskoder när du fyller i webbtjänstavtalet.

Sköt dina ärenden behändigt på webben

Logga in
Beställ koder

Viktiga fakta om arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen

Du tjänar in pension enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Om du blir sjuk eller får tillökning i familjen beräknas också FPA:s förmåner enligt FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Också din rätt till arbetslöshetsskydd beror på arbetsinkomstens storlek. 

Minimi- och maximibelopp för arbetsinkomsten 2019:

 • Minimi  7 799,37€
 • Maximi  177 125,00€                 
 • Nedre gräns för att omfattas av arbetslöshetsskyddet är 12 816,00€

Det är viktigt att arbetsinkomsten är på rätt nivå genast när du startar företagsverksamheten. Några viktiga fakta om arbetsinkomsten: 

 • du fastställer själv din arbetsinkomst
 • arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats
 • din arbetsinkomst ska motsvara den lön som för samma arbete skulle betalas till en lika yrkesskicklig person som du själv är
 • arbetsinkomsten är inte detsamma som din beskattningsbara företagarinkomst eller den lön du lyfter från ditt företag

Använd Företagarens räknare när du funderar på din arbetsinkomst!

Grubblar du på vilken arbetsinkomstnivå som är lämplig?

Ring oss på 010 192 101 så kan vi fundera tillsammans.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();