Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Nya företagare

Om du behöver information om försäkringar för ägare och familjemedlemmar

Ring oss 010 192 095

 

Minneslista för nya företagare

Skaffa först en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, FöPL. 

Ta en försäkring här  eller r ing oss på 010 192 094

Det lönar sig också att ta en rättsskyddsförsäkring genast vid starten. Komplettera ditt försäkringsskydd så att det täcker dina behov. När det gäller att välja försäkringar kan du ha nytta av en If Rätt Skydd-kartläggning.

Läs mer på Ifs sidor

För att fungera behöver ditt företag också tillförlitlig bankservice. Ett konto och övriga bastjänster får du enkelt och behändigt med Företagets e-startpaket genom att ringa Nordea Företagstjänst på 0200 2121 (må–sö, 24 h/dygn). Du kan också per telefon förhandla närmare om vilka behov ditt företag har.

Läs mer på Nordeas sidor

0
0
0
0
0

0
0


0
0

Att anställa den första arbetstagaren

Att anställa den första arbetstagaren

Du ansvarar för dina anställdas pensionsförsäkring. Teckna en ArPL-försäkring hos oss om

 • arbetet utförs i anställningsförhållande
 • arbetstagaren är 18‒67 år
 • lönen som betalas för arbetet uppgår till minst 57,51 euro/månad

Om du inte har fast anställda och de löner som du betalar ut inte överstiger 8 238 euro på 6 månader, kan du försäkra arbetstagaren i Varmas kortjobbstjänst.

Du behöver också en olycksfallsförsäkring för dina anställda, begär en offert från If.

Försäkra dina anställda

Teckna försäkring
Till kortjobbstjänst

eller ring oss  

010 192 095

Vad kan du göra i vår webbtjänst?

I vår webbtjänst kan du

 • skriva ut ett försäkringsintyg för en offert
 • skriva ut ett inkomstintyg
 • justera arbetsinkomsten och förfallomånaderna
 • kommunicera snabbt och tryggt med Varmas experter
 • ansöka om tilläggstid för dina avgifter

Som företagare kan du logga in på tjänsten genast med dina egna personliga bankkoder. Du får dina företagskoder när du fyller i webbtjänstavtalet.

Sköt dina ärenden behändigt på webben

Logga in
Beställ koder

Viktiga fakta om arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen

Du tjänar in pension enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Om du blir sjuk eller får tillökning i familjen beräknas också FPA:s förmåner enligt FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Också din rätt till deltidspension och arbetslöshetsskydd beror på arbetsinkomstens storlek. 

Minimi- och maximibelopp för arbetsinkomsten 2016:

 • Minimi  7 5557,18€
 • Maximi  171 625,00€                 
 • Nedre gräns för att omfattas av arbetslöshetsskyddet är 12 420,00€
 • Minimiarbetsinkomst som berättigar till deltidspension 15 114,37€ 

Det är viktigt att arbetsinkomsten är på rätt nivå genast när du startar företagsverksamheten. Några viktiga fakta om arbetsinkomsten: 

 • du fastställer själv din arbetsinkomst
 • arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats
 • din arbetsinkomst ska motsvara den lön som för samma arbete skulle betalas till en lika yrkesskicklig person som du själv är
 • arbetsinkomsten är inte detsamma som din beskattningsbara företagarinkomst eller den lön du lyfter från ditt företag

Använd Företagarens räknare när du funderar på din arbetsinkomst! Även Pensionsskyddscentralens handbok Företagarens arbetsinkomst kan vara till hjälp.

Grubblar du på vilken arbetsinkomstnivå som är lämplig?

Ring oss på 010 192 095 så kan vi fundera tillsammans.