Behöver du en FöPL-försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring om

  • du är företagare i åldern 18-67 år
  • du arbetar i ditt företag
  • företagsverksamheten varar minst fyra månader
  • din arbetsinkomst är minst 7 656,26 euro om året (2018).

Om du är företagare och samtidigt får ålderspension är FöPL-försäkringen frivillig för dig.

Kontrollera om du behöver en FöPL-försäkring

Företagare, arbetar du utomlands?