Du bestämmer din arbetsinkomst

Som företagare bestämmer du själv storleken på din arbetsinkomst. Arbetsinkomsten motsvarar värdet på din egen arbetsinsats. Den ska motsvara den lön som i ett anställningsförhållande skulle betalas till en lika yrkesskicklig person som du själv är.

FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst du angett. Du kan ändra arbetsinkomsten när din företagarverksamhet eller arbetsinsats ändras, men inte retroaktivt.